MŁODZIEŻOWA RADA WOLONTARIATU

Droga Młodzieży!

Zapraszam Was do Młodzieżowej Rady  Wolontariatu rozpoczynającej działalność w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie we wrześniu 2024 r. Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie zbliża się do 50 – lecia swojej działalności i w związku z tym faktem pragniemy Was zaprosić do współtworzenia i realizacji wielu wspaniałych projektów tj.: koncerty, konkursy, turnieje, przeglądy artystyczne i zawody. Zapewniam, że będzie to dla Was wspaniały czas udziału i nauki w tworzeniu kultury żywej.

Zapraszam młodzież w wieku od 13 – 18 lat (podstawowa grupa wiekowa), a także od 18 – 26 lat oraz poniżej 13 r. życia.

Przy czym ww. trzy grupy wiekowe składają różne dokumenty o przyjęcie do placówki w charakterze wolontariusza.

W przypadku podstawowej grupy wolontariuszy w wieku od 13 do 18 lat ich udział w Młodzieżowej Rady Wolontariatu może się odbywać za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów. Na podstawie tej zgody mogą samodzielnie podpisać porozumienie w sprawie wykonywania świadczeń wolontariackich.

Pełnoletni wolontariusze podpisują porozumienie samodzielnie.

Natomiast w przypadku wolontariuszy poniżej 13 r. życia to rodzice/ prawni opiekunowie podpisują zgodę i porozumienie w sprawie świadczeń wolontariackich.

Ponadto rodzice/ prawni opiekunowie podpisują także oświadczenie o wyrażeniu zgody na:

  • przetwarzanie danych osobowych ucznia w zakresie działań w wolontariacie placówki,
  • rozpowszechnianie wizerunku w związku z wolontariatem.

Zaangażowanie się w wolontariat stanowi szczególne osiągnięcie w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz innych ludzi, a co za tym idzie jest punktowane na świadectwie szkolnym w wysokości 3 punktów.

Zasady wolontariatu zostały opisane w „Regulaminie Młodzieżowej Rady Wolontariatu” oraz w Statucie MDK.

Dokumenty do pobrania:

  • „Regulamin działalności Młodzieżowego Koła Wolontariatu w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie”,
  • Zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica/ prawnego opiekuna) na udział dziecka w wolontariacie i zawarcie porozumienia,
  • Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wychowanka w zakresie udziału w wolontariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie,
  •  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnienie wizerunku wychowanka w związku z udziałem w wolontariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie,
  • Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z niepełnoletnim wychowaniem,
  • Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z pełnoletnim wychowaniem,
  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku udziałem w działaniach mających charakter wolontariatu.

Jolanta Dąbek, dyrektor MDK

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

Przed nami coroczne wydarzenie plenerowe dla dzieci i młodzieży.Dyskutowaliśmy nad ...

Czytaj dalej...
Skip to content