Edukacja plastyczna

PLASTYKA

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku  8 – 26 lat (studentów).
Pracownia plastyczna kieruje kształceniem artystycznym dzieci, młodzieży i bardzo młodych dorosłych. Polega to na kierowaniu zapowiadającego się talentu czy zdolności, na analizie jakości prac, zainteresowań plastycznych i poziomu artystycznego, aspiracji oraz obserwacji oryginalności pomysłu i kreatywności rozwiązań problemów plastycznych. 
Praca rozwojowa polega tu na badaniu wrażliwości ucznia na barwy, światło, fakturę, perspektywę, formy przestrzenne itp. oraz na wartości dzieł sztuki. Istotne założenia to obserwacja na zajęciach ćwiczeń sprawności obserwacji pamięci wzrokowej, zdolności koordynacji oka i ręki, ogólnych zdolności manualnych, sprawności technicznych, wyobraźni i wrażliwości emocjonalnych, co pozwala na motywowanie ucznia do pracy nad sobą na zajęciach, w domu oraz min. na wszystkich szczeblach artystycznego nauczania jak min. Licea Plastyczne czy Akademie sztuk Pięknych.
 
GRUPY:
I grupa ( poniedziałek):  14:00  –  15:30
II grupa (poniedziałek): 15:45 – 17:15
III grupa ( poniedziałek): 17:30 – 19:00
IV grupa (wtorek): 14:00 – 15:30
V grupa (wtorek): 15:45 – 17:15
VI grupa (wtorek): 17:30 – 19:00
VII grupa (środa): 14:00 – 15:30
VIII grupa (czwartek): 14:00 – 15:30
IX grupa (piątek): 9:00 – 10:30
 
 
 RĘKODZIEŁO

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku  7 – 15 lat

Zajęcia z rękodzieła to nowa forma zajęć stałych placówki. Podczas zajęć będą wykonywane prace artystyczne w rozmaitych technikach oraz przy wykorzystaniu różnego rodzaju materiałów, co stanowi dodatkowy stymulator rozwoju wyobraźni oraz kreatywności. Uczestnicy w zależności od tematu zajęć rysują, malują, lepią, wyklejają, czy konstruują elementy ozdobne. Inspiracją do prac powstałych na zajęciach jest twórczość artystów z całego świata, która jest omawiana. Podopieczni poszerzają swoje słownictwo o szereg pojęć z zakresu sztuk pięknych. Poznają możliwości wykorzystania rozmaitych technik plastycznych i graficznych w pracach rękodzielniczych oraz zdobywają wiedzę z zakresu sposobu łączenia w celu stworzenia oryginalnej pracy. Aktywne uczestnictwo w proponowanych działaniach artystycznych rozwija sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną, myślenie abstrakcyjne, zaciekawienie sztuką, działaniami plastycznymi, technicznymi i rękodzielniczymi oraz umiejętność stosowania rozwiązań nieopartych na schematach. Uczy przekształcać fantazyjne pomysły na oryginalne wytwory. Kształtuje poczucie estetyki i dobrego smaku. Uczy cierpliwości i staranności, ale przede wszystkim daję dużo radości oraz satysfakcji z pracy twórczej.

GRUPY:

I grupa (środa): 17:30 – 19:00
II grupa (czwartek): 17:30 – 19:00
 
WZORNICTWO

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku  9 – 18 lat

Podczas zajęć uczestnicy wykonując praktyczne zadania artystyczne będą zapoznawać się z etapami procesu powstawania wzorów. Program zakłada tworzenie prac poprzez przetwarzanie przeróżnych materiałów oraz przedmiotów z zastosowaniem rozmaitych ręcznych technik plastyczno-technicznych, programów graficznych i tabletów piórkowych przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy z zakresu designu, rozmów o sztuce, kreatywnych i nieszablonowych rozwiązaniach w świecie mody oraz architektury wnętrz.  Uczestnictwo w wieloetapowym procesie z zakresu nowoczesnego projektowania ma służyć wydobyciu z każdego potencjału twórczego, rozwojowi kreatywności, wyobraźni, umiejętności manualnych, a także poszerzeniu wiedzy z zakresu nowoczesnego projektowania i sztuki użytkowej.

GRUPY:

I grupa (wtorek): 16:30 – 18:00
II grupa (wtorek): 18:15 – 19:45
Skip to content