Informatyka

PROGRAMOWANIE
Zajęcia kierujemy do dzieci w wieku 7-14 lat.

Zajęcia stałe z programowania cieszą się nieustającym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży Pruszkowa. Od wielu lat komputery wywierają wpływ na zmiany zachodzące w wielu dziedzinach życia. Informatyka jako dziedzina wiedzy wraz z technologiami, które wspiera, integruje się niemal z wszystkimi innymi dziedzinami i staje się nieodłącznym elementem. Coraz powszedniejsza staje się również umiejętność programowania. Jest ono rozumiane coraz szerzej, jako proces, informatyczne podejście do rozwiązania problemu. Zaczyna się od specyfikacji problemu, poprzez znalezienie i opracowanie rozwiązania, do jego zaprogramowania, przetestowania poprawności i ewentualnej korekty przy użyciu odpowiednio dobranej aplikacji lub języka programowania. Tak rozumiane programowanie jest częścią zajęć informatycznych od najmłodszych lat, wpływa na sposób nauczania innych przedmiotów, służy właściwemu rozumieniu pojęć i metod informatycznych. Wspomaga kształcenie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów, sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów. 

GRUPY:
I grupa (środa): 17:00 – 18:30
II grupa (środa): 18:45 – 20:15
III grupa (czwartek): 18:45 – 20:15
 
MŁODY INFORMATYK
Zajęcia kierujemy do dzieci w wieku 7-12 lat.

Wczesny kontakt w placówce z informatyką przybliży uczestnikom zajęć możliwości szerokiego zastosowania tej dziedziny w edukacji, kulturze i życiu codziennym. Oczekuje się, że młodzi ludzie wkraczających w zawodowe i dorosłe życie będą zdolni podjąć obowiązki i wyzwania jakie przed nimi stawia XXI wiek. Powinni zatem znać podstawowe metody informatyki, aby w przyszłości stosować je w praktycznych sytuacjach i w różnych dziedzinach. Obecne oczekiwane kompetencje w zakresie technologii cyfrowej wykraczają poza tradycyjnie rozumianą biegłość korzystania z technologii. Podstawowe zadanie – alfabetyzacja w zakresie czytania, pisania i rachowania – wymagają poszerzenia o umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki oraz na lepsze zrozumienie, jakie są obecnie możliwości technologii, komputerów i ich zastosowań.

I grupa (czwartek):  17:00 – 18:30
Skip to content