Muzyka

NAUKA GRY NA GITARZE

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży  początkującej w wieku  8 -12 lat oraz kontynuującej naukę w wieku
8– 15 lat

Zajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie uczestników z muzyką. To miejsce rozwoju zainteresowań i uzdolnień muzycznych oraz wiedzy o muzyce. Poprzez sztukę następuje również wszechstronny rozwój młodego człowieka: wzbogaca się sfera emocjonalna, kształtują procesy poznawcze. Celem zajęć jest nauka gry na gitarze i rozwój nabytych już umiejętności. Uczestnicy zajęć dowiadują się podstawowych wiadomości o instrumencie i jego użytkowaniu. Poznają zapis tabulaturowy i uczą się z niego korzystać.

GRUPY:
I grupa  — początkujący (środa – s.2):  19:00 – 19:45
II grupa  — kontynuacja (piątek –  s.3): 15:30 – 17:00

 WOKAL

Zajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie uczestników z muzyką. To miejsce rozwoju zainteresowań i uzdolnień muzycznych. Na zajęciach wokalnych uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu poprawnej dykcji i intonacji, właściwego toru oddechowego i odpowiedniej postawy ciała. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia następuje poszerzenie skali głosu i właściwe wykorzystanie aparatu głosowego. Praca w grupie pozwala również na rozwój umiejętności śpiewu w wielogłosie. W czasie zajęć uczestnicy nabywają również obycia scenicznego, uczą się właściwego poruszania na niej oraz pracy z nagłośnieniem.

 Realizowany repertuar to piosenki dziecięce, młodzieżowe i popularne. Postępy pracy prezentowane są kilkukrotnie w ciągu roku na koncertach i konkursach. Zajęcia wokalno odbywają się w trzech grupach.

 GRUPY:

TRZY-CZTE-RY

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7 – 9 lat
czwartek (s.2): 15:30 – 17:00
 MIĘDZY DŹWIĘKAMI

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 10 – 13 lat
środa (s.2): 15:30 – 17:00
 WOKALOVE

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 14 – 26 lat
środa (s.2) : 17:15 – 18:45
czwartek (s.2): 19:00 – 19:45
 
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE  „PRZYGRYWKA”

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7 – 10 lat

Zajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie uczestników z muzyką. To miejsce rozwoju zainteresowań i uzdolnień muzycznych oraz wiedzy o muzyce. Poprzez sztukę następuje również wszechstronny rozwój młodego człowieka: wzbogaca się sfera emocjonalna, kształtują procesy poznawcze. W czasie zajęć ważnym elementem będzie śpiew, który w najprostszy sposób pozwala zrozumieć język muzyczny, dodatkowo wspomaga on poprawną wymowę i pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny. W repertuarze znajdą się przede wszystkim piosenki z literatury dziecięcej. Kolejną aktywnością będzie gra na instrumentach. W oparciu o nią uczestnicy w elementarny sposób zaznajomią się z notacją muzyczną i doświadczą wspólnego muzykowania. Słuchanie muzyki pozwoli na kształtowanie gustu muzycznego, zapoznanie się z najważniejszymi dziełami muzyki klasycznej oraz naukę opisywania muzyki. Nie zabraknie również ruchu do muzyki, zarówno ustalonego, np. poprzez naukę danego tańca jak i improwizowanego, co rozwija świadomość własnego ciała i poczucie rytmu.

I grupa (czwartek s.2 i piątek s.3):  17:15 – 18:45
Skip to content