O nas

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie powstał 1 września 1974 r.    

Wszystkie zajęcia, w MDK są bezpłatne, prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli-instruktorów. Pozwalają rozwijać zainteresowania i talenty, umiejętności, wrażliwość artystyczną młodych ludzi, są także doskonałą formą zagospodarowania wolnego od szkoły czasu w bezpiecznym miejscu i ciepłej atmosferze.

Dyrektorka MDK

Anna Łukawska-Adamczyk

Wicedyrektorka MDK

Mariola Kaczorowska 

STATUT MDK

REGULAMIN RADY RODZICÓW

ZESPÓŁ MDK

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

DEKLARACJA

Klauzule informacyjne dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.