Dokumenty do pobrania

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie powstał 1 września 1974 r.

Wszystkie zajęcia, w MDK są bezpłatne, prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli-instruktorów. Pozwalają rozwijać zainteresowania i talenty, umiejętności, wrażliwość artystyczną młodych ludzi, są także doskonałą formą zagospodarowania wolnego od szkoły czasu w bezpiecznym miejscu i ciepłej atmosferze.

Dokumenty:

Statut MDK 2024

Regulamin uczestnika zajęć Mdk_2023_24

Wytyczne _zachowania _bezpieczenstwa _zdrowotnego _w _MDK

Program Wych-Prof MDK 2023_2024

Dokumenty dla kandydatów niepełnoletnich:

Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe w trakcie roku szkolnego 2023_2024

POTWIERDZENIE_woli_uczestnictwa 2023_24 z Rodo

UPOWAŻNIENIE_do_odbioru_2023_24

ZGODA_na_samodzielny_powrot_2023-24

DRUK REZYGNACJI Z ZAJĘĆ

Dokumenty dla kandydatów pełnoletnich:

 

 

Klauzule informacyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Skip to content