Ceramika i rzeźba

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzież w wieku 7 – 16 lat .

Uczestnicy o różnym stopniu umiejętności i zaawansowania korzystają z zajęć w wybranych przez siebie grupach mieszanych wiekowo raz w tygodniu. Praca odbywa się indywidualnie i grupowo. Dla zainteresowanych rozwojem swoich zainteresowań w kierunku zawodowym istnieje możliwość uzyskania porad, konsultacji czy korekt w przygotowaniu do szkół artystycznych. Pod względem terapeutycznym takie zajęcia mogą stanowić pomoc w terapii małej motoryki ręki czy zwiększenia sprawności mentalnych: koncentracji czy wyobraźni. Podstawowym celem warsztatów jest nauka podstaw wiedzy i zdobycie umiejętności w dziedzinie rzeźby, w technologii ceramika. Zadaniem warsztatów jest nauka jak uczestnik wykonuje: rzeźbę, płaskorzeźbę lub formy użytkowej wyrażonej indywidualnie w materiałach i technikach oraz ekspresję twórczą. Końcowym efektem działań jest prezentacja wybranych dzieł w gablotach galerii małych form rzeźbiarskich – ceramika „Gmerek”. Uczestnicy zajęć tworzą prace z różnych mas plastycznych, poznają techniki pracy w glinie, tym samym rozwijają motorykę ręki, ogólne umiejętności manualne, wyobraźnię. Wykonane rzeźby, przedmioty użytkowe świetnie nadają się jako ozdoby i prezenty dla najbliższych.

GRUPY
I grupa (czwartek): 9:00 – 10:30 
II grupa (czwartek):  14:00 – 15:30
III  grupa (czwartek): 15:45 – 17:15
IV  grupa (piątek): 14:00 – 15:30
V  grupa (piątek): 15:45 – 17:15
Skip to content