MŁODZIEŻOWE KOŁO WOLONTARIATU

Droga Młodzieży!

Drodzy Wychowankowie!

Pragnę serdecznie zaprosić Was do Młodzieżowego Koła Wolontariatu rozpoczynającego działalność w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie z dniem 4 września 2023 r.

Organizacja Młodzieżowego Koło Wolontariatu jest odpowiedzią na liczne wnioski z Waszej strony, aby o tego rodzaju formę wzbogacić naszą działalność.

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie zbliża się do 50 – lecia swojej działalności. I w związku z tym faktem pragniemy Was zaprosić do współtworzenia i realizacji wielu wspaniałych wydarzeń tj.: koncerty, konkursy, turnieje, przeglądy artystyczne i zawody. Zapewniam, że będzie to dla Was wspaniały czas udziału i nauki w tworzeniu kultury żywej.

Zapraszam więc młodzież w wieku od 13 – 18 lat. To jest podstawowa grupa wolontariacka, do której kierujemy niniejszą propozycję. Możliwy jest także udział młodzieży w wieku od 18 – 26 r. życia. Nie wykluczamy udziału wolontariuszy poniżej 13 r. życia. Przy czym ww. trzy grupy wiekowe składają różne dokumenty o przyjęcie do placówki w charakterze wolontariusza.

W przypadku podstawowej grupy wolontariuszy w wieku od 13 do 18 lat ich udział w Młodzieżowym Kole Wolontariatu może się odbywać za zgodą rodziców / prawnych opiekunów. Na podstawie tej zgody mogą samodzielnie podpisać porozumienie w sprawie wykonywania świadczeń wolontariackich.

Pełnoletni wolontariusze (co oczywiste) podpisują porozumienie samodzielnie.

Natomiast w przypadku wolontariuszy poniżej 13 r. życia to rodzice / prawni opiekunowie podpisują zgodę i porozumienie w sprawie świadczeń wolontariackich.

Ponadto rodzice / prawni opiekunowie podpisują także oświadczenie o wyrażeniu zgody na:

  • przetwarzanie danych osobowych ucznia w zakresie działań w wolontariacie placówki,
  • rozpowszechnianie wizerunku w związku z wolontariatem.

Zaangażowanie się w wolontariat stanowi szczególne osiągnięcie w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz innych ludzi, a co za tym idzie jest punktowane na świadectwie szkolnym w wysokości 3 punktów.

Zasady wolontariatu zostały opisane w „Regulaminie Młodzieżowego Koła Wolontariatu” oraz w Statucie MDK, które zamieszczamy w załączeniu.

Dokumenty do pobrania:

  • statut MDK
  • „Regulamin działalności Młodzieżowego Koła Wolontariatu w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie”
  • Zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica / prawnego opiekuna) na udział dziecka w wolontariacie i zawarcie porozumienia,
  • Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wychowanka w zakresie udziału w wolontariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie
  •  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnienie wizerunku wychowanka w związku z udziałem w wolontariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie
  • Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z niepełnoletnim wychowaniem
  • Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z pełnoletnim wychowaniem
  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku udziałem w działaniach mających charakter wolontariatu

Jolanta Dąbek, dyrektor MDK

Przeczytaj także:
Skip to content