WEBINARY „Reaguj i wspieraj”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z innymi podmiotami rozpoczyna realizację programu Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość. Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej […]