KONKURSY MDK W WYKAZIE ZAWODÓW PUNKTOWANYCH!!!

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że zgodnie z art. 148 ustawy Prawo oświatowe Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie dokonał skutecznego zgłoszenia organizowanych przez siebie konkursów do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.

Osiągnięcia laureatów naszych konkursów mogą być wymienione przez dyrektora na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Zgłoszone przez naszą placówkę konkursy to:

  1. XXVII. Turniej Recytatorski „Fascynacje” – konkurs o zasięgu powiatowym (1 punkt na świadectwie),
  2. VIII. Konkurs Piosenki Dzieci i Młodzieży „Śpiewaj, nie ziewaj” – konkurs o zasięgu wojewódzkim (2 punkty na świadectwie),
  3. II. Przegląd Artystyczny z Malarstwa, Grafiki i Wzornictwa DOTYKAM SZTUKI – konkurs o zasięgu wojewódzkim (2 punkty na świadectwie).

Punkty przysługują w ww. konkursach za zajęcie I, II, III miejsca. Punktacja przyznawana jest za osiągnięcia indywidualne uczniom szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

kategoria I – uczniowie klas IV – VI,

kategoria II – uczniowie klas VII – VIII.

Wszystkie konkursy zostały objęte honorowym patronatem Pana Krzysztofa Rymuzy Starosty Pruszkowskiego.

Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież z terenu Powiatu Pruszkowskiego oraz Województwa Mazowieckiego do udziału w ww. konkursach oraz zapoznania się z regulaminami dotyczącymi poszczególnych konkursów, które znajdują się w zakładce KONKURSY na naszej stronie.

Życzę powodzenia

Jolanta Dąbek

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie

Przeczytaj także:

ANKIETA

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w ankiecie badania potrzeb edukacyjnych ...

Czytaj dalej...
Skip to content