ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury jako zamawiający, zaprasza Państwa do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego w trybie zapytania o cenę.

Przedmiotem zamówienia jest remont w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41

Poniższy opis ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji w lokalu i dokonał własnego obmiaru robót.

Ofertę należy przesłać w terminie do 5.09.2019 r. na adres: sekretariat@mdkpruszkow.pl

Wymagania:

 1. Termin wykonania robót: 9 – 20 grudnia 2019 r.
 2.  Opis prac:
 • zabezpieczenie podłóg w remontowanych pomieszczeniach
 • oczyszczenie wszystkich remontowanych ścian i sufitów,
 • uzupełnienie ubytków w ścianach,
 • zagruntowanie ścian i sufitów specjalnym preparatem gruntującym,
 • malowanie ścian i sufitu szatni (kolor wskazany przez Zamawiającego, farba) – powierzchnia pomieszczenia 19 m2
 • w korytarzu na parterze malowanie ścian i sufitu (kolor wskazany przez Zamawiającego, farba) – powierzchnia 70 m2
 • malowanie ścian i sufitu dwóch pracowni (kolor wskazany przez Zamawiającego, farba) – powierzchnia pomieszczeń – 80 m2
 • malowanie ścian i sufitu dwóch pomieszczeń administracyjnych (kolor wskazany przez Zamawiającego, farba) – powierzchnia pomieszczeń 26 m2
 • w korytarzu na poziomie – 1 malowanie ścian i sufitu (kolor wskazany przez Zamawiającego, farba) – powierzchnia 70 m2

Wszelkie pytania należy kierować od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 do dyrektorki Młodzieżowego Domu Kultury tel. 22 759 93 80.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

Przed nami coroczne wydarzenie plenerowe dla dzieci i młodzieży.Dyskutowaliśmy nad ...

Czytaj dalej...
Skip to content