ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury jako zamawiający, zaprasza Państwa do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zamówienia jest remont w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41 Poniższy opis ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji w lokalu i […]