Lista przyjętych: „Pałacynki”, balet gr. I, balet gr.II, programowanie, z. teatralne gr. I, z. teatralne gr. II, z. naukowe gr. I, z. naukowe gr. II, z. naukowe gr. III, Klub Mądrych Sów, język rosyjski

Zespół taneczny „Pałacynki” Zespół

Balet gr. I Balet gr. I

Balet gr. II Balet gr. II

Programowanie Programowanie

Zajęcia teatralne gr. I Teatr gr. I

Zajęcia teatralne gr. II Teatr gr. II

Zajęcia naukowe gr. I Naukowe gr. I

Zajęcia naukowe gr. II Naukowe gr. II

Zajęcia naukowe gr. III Naukowe gr. III

Zajęcia naukowe  – lista rezerwowa Naukowe lista rezerwowa

Klub Mądrych Sów gr. I – zapraszamy na te zajęcia od 24.09  Mądre Sowy gr. I

Klub Mądrych Sów gr. II Mądre Sowy gr. II

Język rosyjski Rosyjski

 

 

Przeczytaj także:
Skip to content