Lista przyjętych: „Pałacynki”, balet gr. I, balet gr.II, programowanie, z. teatralne gr. I, z. teatralne gr. II, z. naukowe gr. I, z. naukowe gr. II, z. naukowe gr. III, Klub Mądrych Sów, język rosyjski

Zespół taneczny „Pałacynki” Zespół Balet gr. I Balet gr. I Balet gr. II Balet gr. II Programowanie Programowanie Zajęcia teatralne gr. I Teatr gr. I Zajęcia teatralne gr. II Teatr gr. II Zajęcia naukowe gr. I Naukowe gr. I Zajęcia naukowe gr. II Naukowe gr. II Zajęcia naukowe gr. III Naukowe gr. III Zajęcia naukowe  – lista rezerwowa Naukowe lista rezerwowa Klub Mądrych Sów gr. […]