Zapraszamy do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę.

Dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury jako zamawiający, zaprasza  Państwa do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego w trybie zapytania o cenę.

Przedmiotem zamówienia jest remont w Młodzieżowym Domu Kultury.

Poniższy opis ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji w lokalu i dokonał własnego obmiaru robót.

Ofertę należy przesłać w terminie do 4.07.2018 r. na adres: sekretariat@mdkpruszkow.pl

Wymagania:

  1. Termin wykonania robót: 30 lipca – 3 sierpnia i/lub 13 lipca – 17 sierpnia 2018 r.
  2.  Opis prac:
  • zabezpieczenie podłóg w remontowanych pomieszczeniach
  • oczyszczenie wszystkich remontowanych ścian i sufitów,
  • uzupełnienie ubytków w ścianach,
  • zagruntowanie ścian i sufitów specjalnym preparatem gruntującym,
  • dwukrotne malowanie ścian i sufitu pomieszczenia socjalnego (kolor wskazany przez Zamawiającego, farba) – sufit ok. 10 m2, ściany ok. 40 m2,
  • dwukrotne malowanie ścian i sufitu szatni (farba lateksowa, kolor wskazany przez Zamawiającego) – sufit ok. 15 m2, ściany ok. 40 m2
  • w korytarzu na poziomie -1 malowanie ścian i sufitu (farba lateksowa. kolor wskazany przez Zamawiającego)
  • pokrycie ścian w korytarzu na poziomie -1 lakierem lamperyjnym na wysokość 1,5 metra od podłogi.

Wszelkie pytania należy kierować od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 do dyrektorki Młodzieżowego Domu Kultury tel. 22 759 93 80. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

Przeczytaj także:

ANKIETA

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w ankiecie badania potrzeb edukacyjnych ...

Czytaj dalej...
Skip to content