PRE-REKRUTACJA NA ZAJĘCIA STAŁE W 2023/24r. w MDK

PRE-REKRUTACJA odbywa się dla uczestników kontynuujących zajęcia stałe w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie na rok szkolny 2023/2024.

Składanie deklaracji o kontynuacji zajęć stałych odbywa się w terminie od:

31 marca – 6 kwietnia 2023r do godz.12 – Składanie deklaracji o kontynuacji zajęć stałych poprzez formularz on-line:

Formularz dla wychowanka niepełnoletniego- wypełnia rodzic/opiekun prawny: link proszę wkleić do okna przeglądarki.

https://forms.office.com/e/8dVXqV7hQV

Formularz deklaracji dla wychowanka pełnoletniego -wypełnia kandydat pełnoletni: link proszę wkleić do okna przeglądarki.

https://forms.office.com/e/65cZsS4iR2

31 marca – 14 kwietnia 2023r. – dostarczenie deklaracji kontynuacji w formie papierowej do sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury.

31 marca – 14 kwietnia 2023 r.- dostarczenie potwierdzenia woli w formie papierowej.

Uwaga! Należy złożyć zgłoszenie poprzez formularz on-line na stronie internetowej, a następnie dostarczyć deklarację w wersji papierowej. Potwierdzenie woli należy dostarczyć tylko w formie papierowej.

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

Przed nami coroczne wydarzenie plenerowe dla dzieci i młodzieży.Dyskutowaliśmy nad ...

Czytaj dalej...
Skip to content