OGŁOSZENIE ORGANIZACYJNE

Szanowni Rodzicie

Przypominamy, że zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie rozpoczęły się
1 września 2022r.

 1. Dzieci wchodzą na teren placówki w zmienionym obuwiu.
 2. Nie wnosimy jedzenia do sal, w których odbywają się zajęcia.
 3. Prosimy o przyprowadzanie dzieci 5 min przed zajęciami, nie wcześniej.
 4. Dzieci, które spóźnią się 15 minut nie będą wpuszczane na zajęcia.
 5. W sytuacji kiedy nauczyciel wyraża zgodę na późniejsze przychodzenie dziecka na zajęcia, rodzic zobowiązany jest napisać oświadczenie z dopiskiem: biorę  na siebie pełną odpowiedzialności za bezpieczeństwo mojej córki/ syna (należy wstawić imię i nazwisko dziecka) w czasie jego drogi do placówki na zajęcia (wymienić jakie) oraz powrotu do domu (dotyczy osób które wychodzą z zajęć przed ich planowym zakończeniem)  oraz przekazać oświadczenie nauczycielowi danych zajęć.
 6. Nauczyciel zabiera dzieci na zajęcia z holu przy wejściu do budynku i po zajęciach odprowadza w to samo miejsce.
 7. Rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko osobiście z zajęć z budynku (hol przy wejściu).
 8. Rodzic nie wchodzi z dzieckiem na zajęcia oraz nie oczekuje na dziecko w trakcie zajęć
  w budynku.
 9. Nieobecności dziecka na zajęciach należy zgłaszać mailowo na adres upacholska@mdkpruszkow.pl lub sekretariat@mdkpruszkow.pl.
 10. Rezygnację z zajęć należy złożyć na odpowiednim druku mailowo bądź osobiście.
 11. Prosimy o wypełnienie zgody na samodzielny powrót lub upoważnienie do odbioru gdy dziecko odbiera osoba inna niż rodzic. 

Zalecamy sprawdzanie skrzynki mailowej przed zajęciami, gdyż na adresy e-mail przekazujemy informacje np. o odwołanych zajęciach, rekrutacji czy wydarzeniach w MDK.

Na teren placówki nie wnosimy hulajnóg, rowerów, deskorolek itp. Są do to tego wyznaczone miejsca przed budynkiem.

Na zajęcia przychodzą tylko dzieci zdrowe tzn. bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Z wyrazami szacunku

Zespół Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie

Przeczytaj także:
Skip to content