NIEPODLEGŁY CHARAKTER

Muzeum Dulag 121 i Młodzieżowy Dom Kultury serdecznie zapraszają młodzież w wieku 11 – 16 lat wraz z nauczycielami do udziału w projekcie „Niepodległy Charakter” poświęconym postaci Marii Falskiej. W ramach projektu odbędą się m.in. warsztaty obywatelskie, spacery historyczne. Zadaniem każdego zespołu szkolnego będzie realizacja autorskiego projektu obywatelskiego we własnej szkole, miejscowości, czy gminie. Zapisy przyjmujemy do 13 września w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie.

 „Niepodległy Charakter” to cykl warsztatów historycznych i obywatelskich, przybliżający uczniom oraz nauczycielom postać Marii Falskiej oraz jej działalność społeczną i pedagogiczną. Uczestnicy będą mieli okazję poznać m.in. nowatorskie podejście wychowawcze Marii Falskiej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Każda grupa będzie miała za zadanie zrealizować własny projekt obywatelski, którego wyniki zaprezentuje innym uczestnikom podczas warsztatu podsumowującego.

***

Maryna Falska przez całe życie była zaangażowana w działalność społeczną, niepodległościową i oświatową. Była organizatorką m.in. bibliotek, kursów dla analfabetów, a także Domu Wychowawczego w Kijowie.

15 listopada 1919 roku wspólnie z Januszem Korczakiem i Marią Podwysocką założyła w Pruszkowie Zakład Wychowawczy „Nasz Dom”. Był to sierociniec, w którym opiekę znalazły dzieci robotników i działaczy robotniczych poległych w czasie I wojny światowej.

W pruszkowskim domu, którym kierowała przez 9 lat, Maryna Falska konsekwentnie wprowadzała korczakowskie metody oparte na przekonaniu, że dziecko należy traktować jako partnera. W sierocińcu funkcjonował prowadzony przez wychowanków m.in. samorząd, sąd oraz gazeta. Falska kładła nacisk na wzmacnianie w dzieciach wiary w siebie, odwagi do wypowiadania własnego zdania, podejmowania inicjatywy, aby wychować ich na wykształconych, uczciwych, praworządnych i twórczych Polaków – dobrych obywateli raczkującej demokracji II Rzeczypospolitej. Sama Falska pisała o kształtowaniu „niepodległych charakterów”.

Dzisiaj, po 100 latach, kontynuujemy jej idee i chcemy pokazać zarówno uczniom, jak i nauczycielom na czym polegała wyjątkowość metod wychowawczych Falskiej i Korczaka.

Realizując projekt „Niepodległy Charakter” chcemy przybliżyć postać Maryny Falskiej, która jako jedna z pierwszych pedagożek na początku XX wieku – obok Janusza Korczaka – wprowadziła nowatorskie metody wychowawcze względem dzieci, zaczęła traktować dziecko jako partnera i młodego dorosłego, a jej metody bazowały na tworzeniu więzi emocjonalnych i poczuciu wspólnoty.

Podczas realizacji projektu uczestnicy poznają historię Zakładów Wychowawczych założonych przez Marynę Falską oraz Janusza Korczaka – „Nasz Dom” w Pruszkowie oraz „Dom Sierot” na Bielanach, a także wezmą udział w warsztatach obywatelskich, które ułatwią im realizację swoich autorskich projektów.

Zapraszamy 3-5 osobowe zespoły uczniów szkół z terenu Powiatu Pruszkowskiego w wieku 11 – 16 lat razem z ich nauczycielami do stworzenia własnego projektu obywatelskiego, który poprawi otoczenie w którym żyją.

***

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

W związku z organizowanym w dniu 06.06.2024 wydarzeniem plenerowym KRĘCIOŁY, ...

Czytaj dalej...
Skip to content