KREATYWNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – KWIECIEŃ 2021

Zapraszamy serdecznie nauczycieli klas 0 (zerówki w przedszkolach oraz szkołach podstawowych) oraz I – III szkół podstawowych z powiatu pruszkowskiego do zapisu swoich uczniów do udziału w projekcie edukacyjnym „Kreatywne Warsztaty Artystyczne”.

Celem zajęć jest kształcenie u dzieci nie tylko zdolności manualnych, wyobraźni, kreatywności, postrzegania przestrzennego, ale również nauka dobrej organizacji, samodzielności, pracy w zespole oraz wspieranie procesu logicznego myślenia. Wychodzimy z założenia, że poprzez zachęcanie dzieci do twórczych działań manualnych oraz organizowanie działań rozwijających umiejętności z zakresu różnych dziedzin sztuki uczniowie otrzymują porcję solidnej wiedzy praktyczno-teoretycznej jednocześnie wspaniale bawiąc się.

Z uwagi na trwający reżim sanitarny i wynikający z niego brak możliwości organizowania warsztatów dla większych grup w tym roku szkolnym projekt będzie realizowany zamiast warsztatów stacjonarnych w formie zdalnej poprzez:

– przekazywanie nauczycielom ciekawych materiałów dydaktycznych wizualno-tekstowych o charakterze instruktażowo-inspiracyjnym drogą elektroniczną

– publikację relacji fotograficznych z zajęć przeprowadzonych przez nauczycieli z daną klasą w przedszkolu/szkole na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie

„Kreatywne Warsztaty Artystyczne” realizowane w bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy od „Kolorowych laurek” (luty 2021) oraz „Wiosennych zegarów” (marzec 2021). Zapraszamy do obejrzenia zdjęć relacji fotograficznych z warsztatów przeprowadzonych przez nauczycieli szkół i przedszkoli na podstawie materiałów dydaktycznych otrzymanych przez nich w ramach udziału w projekcie edukacyjnym p. „Kreatywne Warsztaty Artystyczne” w zakładce „GALERIA”.

Kolejne tematy to:

– „Geometryczne wazony” – kwiecień 2021

– „Upcyklingowe rzeźby” – maj 2021  

– „Słoneczne zakładki” – czerwiec 2021

Kto może zapisać klasę/ grupę przedszkolną do udziału w warsztatach?
Zapisu klasy na warsztaty może dokonać wyłącznie nauczyciel klasy/grupy przedszkolnej.

Jakich formalności musi dopełnić nauczyciel, żeby zgłosić klasę/grupę przedszkolną do udziału w projekcie?
Prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów dostępnych na naszej stronie i dostarczenie ich do Sekretariatu w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie w kopercie z dopiskiem „Kreatywne Warsztaty Artystyczne – zgłoszenie klasy”/”Kreatywne Warsztaty Artystyczne – zgłoszenie grupy przedszkolnej”

Czy można zgłosić uczestnictwo w projekcie telefonicznie?
Nie przyjmujemy zapisów telefonicznie.

Kiedy można dokonać zgłoszenia?
Zgłoszenia przyjmujemy przez cały okres trwania projektu do 10 dnia każdego miesiąca.

Czy nauczyciel może zgłosić udział swoich uczniów we wszystkich proponowanych tematach warsztatów w ramach projektu?

Nauczyciel może zdecydować się na udział swoich uczniów/podopiecznych w dowolnej liczbie proponowanych warsztatów. Nie ma żadnych ograniczeń w tym temacie.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie znajduje się w regulaminie.

Zachęcamy serdecznie do udziału w projekcie i mamy nadzieję, że pomimo braku możliwości spotkania się z dziećmi w Pracowni Plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie (z uwagi na przepisy dotyczące reżimu sanitarno-epidemiologicznego w związku z Covid-19 i wynikające z nich ograniczenia), dzieci chętnie wezmą udział w proponowanych przez nas aktywnościach.

Uwaga: Nauczyciel zgłaszając klasę/ grupę przedszkolną do udziału w projekcie jest zobowiązany do przesłania relacji fotograficznej z zajęć przeprowadzonych przez siebie z dziećmi na miejscu w przedszkolu/ szkole zgodnie z otrzymanymi materiałami dydaktycznymi (więcej informacji na ten temat znajduje się w regulaminie).

Jednakże w przypadku przejścia szkoły/przedszkola w tryb pracy zdalnej nauczyciel zgłoszony do udziału w projekcie „Kreatywnych Warsztatów Artystycznych” zobowiązany jest do przeprowadzenia warsztatów online zgodnie z otrzymanymi materiałami dydaktycznymi. W tym przypadku nauczyciel prosi dzieci o przesłanie zdjęć prac obrazujących gotowe prace oraz relacjonujące proces ich powstawania i pomoc rodziców w tym zakresie. Nauczyciel wysyła następnie do nas zdjęcia wybrane przez niego spośród tych, które otrzymał.

Instruktor koordynujący projekt:
Anna Baćmaga
e-mail: abacmaga@mdkpruszkow.pl

Zapraszamy serdecznie!!!

Dokumenty do pobrania:

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

W związku z organizowanym w dniu 06.06.2024 wydarzeniem plenerowym KRĘCIOŁY, ...

Czytaj dalej...
Skip to content