INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRACOWNIA KULTURY – WYKŁAD

Siódmy wykład z całego cyklu spotkań dla młodzieży, 17 maja 2023 r. wygłosi Pan Prof. dr hab. Krzysztof Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Historia Wszechświata”.

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie jest placówką, dla której organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski. Szkolnictwo jest bardzo ważnym obszarem skupiającym uwagę Powiatu. „Jakość szkół jest jednak bardzo nierówna. Według wyników matur i wskaźnika EWD, w powiecie działają trzy szkoły o względnie dobrym poziomie kształcenia”[1]. W „Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015 – 2025” do bolączek lokalnej oświaty zaliczono także „nieurozmaiconą ofertę edukacyjną”. Realizacja innowacji wychodzi naprzeciw tym problemom, a MDK wypełnia swoją statutową rolę, jaką jest współpraca ze szkołami.

Zaangażowanie się w innowację Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie ma zasadniczo za zadanie wprowadzenie do zastałej sytuacji działania o charakterze naukowym. Poznanie naukowe ma to do siebie, że dostarcza wiedzy pewnej, ogólnej, ścisłej, ale też prostej mającej następnie zastosowanie w praktyce oświatowej. Poznanie tego rodzaju może przyczynić się do głębszego zrozumienia prawidłowości i praw rządzących badaną rzeczywistością. Co więcej prowadzi do ograniczenia zjawiska „rozwartych nożyc” pomiędzy wiedzą teoretyczną, a praktyką pedagogiczną obecnego w realiach polskiej oświaty. Z poszukiwania sposobów rozwoju, dostosowania, uatrakcyjnienia i pogłębienia form pracy wychowawczej oraz troski o młodzież zrodziła się chęć wzbogacenia warsztatu pracy, a wybraną formą stała się innowacja pedagogiczna.

Poprowadzenie młodzieży ku lepszemu poznaniu epoki, w jakiej przyszło jej żyć oraz wniknięcie w ducha czasu i system wartości to bardzo ważne zadania. „Zmiany, zachodzące w procesach historycznych, odbywają się w dużym stopniu niezależnie od wysiłków jednostki, często nawet wbrew tym wysiłkom. Jednostka natomiast ulega tym procesom, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. One ją urabiają od dziecięctwa. One sprawiają, że każdy jest synem swego narodu, swego otoczenia”[2]. Stąd mamy do czynienia z procesami społecznymi następującymi po sobie naprzemiennie. Po epokach duchowych następują epoki materialistyczne zgodnie z zasadą spotęgowanych kontrastów, o której pisał Bogdan Nawroczyński. Gdy jedna tendencja utrzymuje się zbyt długo, przychodzi czas na tendencję przeciwną. Trwająca od ponad wieku dominacja dialektyki materializmu powinna ustąpić miejsca przeciwnej tendencji, jednak póki co, tak się nie dzieje. Planowana innowacja pedagogiczna ma na celu uświadomienie jej uczestnikom tych tendencji.


[1] Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015 – 2025, pkt. 3.7.2. [1] B. Nawroczyński, Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Księgarnia wydawnicza F. Pieczątkowski i Ska, Kraków-Warszawa 1947, s. 59.

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

Przed nami coroczne wydarzenie plenerowe dla dzieci i młodzieży.Dyskutowaliśmy nad ...

Czytaj dalej...
Skip to content