HARMONOGRAM BADANIA PREDYSPOZYCJI ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH NA ZAJĘCIA STAŁE 2023/2024

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Harmonogram oraz zasady badania predyspozycji zainteresowań i uzdolnień kierunkowych nowych kandydatów na zajęcia stałe w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie na rok 2023/2024.

Badania predyspozycji odbędą się tylko w dniu 27 maja 2023 (sobota) w Młodzieżowym Domu Kultury.

Informację dotyczącą godzin badań predyspozycji prześlemy na adres e-mailowy w dniu 23-24.05.2023.

Prosimy dodatkowo o sprawdzenie skrzynki ze spamem.

Lp.Nazwa zajęć/ instruktorTerminGodzinaOpis badania predyspozycji
1.Gitara p. Magdalena Buczek

27 maja 2023
sobota
podział na grupy

Spotkanie w formie zajęć zespołowych,
badanie ma na celu sprawdzenie muzykalności kandydata, pamięci muzycznej, słuchu muzycznego i poczucia rytmu.
jeśli kandydat już trochę się uczył grać, to prezentacja umiejętności
2.Wokal p. Magdalena Buczek27 maja 2023 sobota


podział na grupy
Spotkanie w formie zajęć zespołowych
badanie ma na celu sprawdzenie muzykalności kandydata,
pamięci muzycznej, sprawdzenie skali głosu i dykcji.
3.Zajęcia teatralne p. Agnieszka Sitek27 maja sobota
podział na grupy
Badania predyspozycji zostaną przeprowadzone w formie obserwacji uczestników podczas krótkich zajęć zespołowych.  
Badanie ma na celu sprawdzenie poziomu umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej oraz stopnia zaangażowania w proponowane podczas zajęć aktywności.
Będzie poprzedzone krótką informacją dla rodziców o jego przebiegu oraz o wymogach dotyczących udziału w zajęciach w nowym roku szkolnym.  
4.Rzeźba i ceramika
p. Anna Juśkiewicz
27 maja 2023 sobota
podział na grupy
Kandydat przynosi ze sobą razem trzy prace: z rysunku i rzeźby,
podczas spotkania wykona rzeźbę lub płaskorzeźbę na zadany temat,
rozmowa z kandydatem
5.Język angielski p. Sebastian Bieniek 27 maja 2023 sobota
podział na grupy
Badania predyspozycji zostaną przeprowadzone w formie 20 minutowego testu.
 


6.Programowanie p. Sebastian Bieniek27 maja 2023 sobota  
podział na grupy
Badania predyspozycji zostaną przeprowadzone w formie testu oraz krótkich zadań z komputerem.
7.Plastyka p. Alina Dorada Krawczyk27 maja 2023 sobota
podział na grupy
Spotkanie indywidualne z kandydatem.  
– Rozmowa z kandydatem ( oraz ew. rodzicem) dotycząca motywacji, zaangażowania w osobistą twórczość, powodów i celów uczestnictwa w zajęciach
– Prezentacja dowolnych, wykonanych samodzielnie prac plastycznych z ostatnich dwóch lat.
– Przedstawienie historii działalności lub zabawy w dziedzinie sztuk plastycznych  (min. udział w konkursach).
– Badanie ewentualnych preferencji stylu, techniki lub dziedziny itp.
– W niektórych przypadkach wykonanie małej pracy ołówkiem (materiały zapewnione w MDK na miejscu).
8.Rękodzieło p. Anna Baćmaga27 maja 2023 sobotapodział na grupyBadanie predyspozycji kandydatów na zajęcia rękodzieła w obejmie ocenę ich poziomu:
– zainteresowań artystycznych oraz kultury języka w trakcie rozmów indywidualnych
– umiejętności manualnych i kreatywnego myślenia w obszarze działań plastyczno-technicznych podczas przeglądu przyniesionych prac artystycznych (prace płaskie wykonane samodzielnie w przeciągu maksymalnie ostatnich dwóch lat – do 15 sztuk – należy przynieść w teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem; w ramach badania kandydat może zaprezentować również do 3 prac wykonanych przez siebie dowolnymi technikami przestrzennymi)
– zdolności twórczych w zakresie kreowania koncepcji artystycznych na podstawie zadania polegającego na wykonaniu szkicu projektu artystycznego na zadany w trakcie badania temat
9.Wzornictwo p. Anna Baćmaga27 maja 2023 sobotaBadanie predyspozycji kandydatów na zajęcia wzornictwa obejmie ocenę ich poziomu:
– zainteresowań artystycznych (w tym chęci do wykonywania projektów artystycznych
w różnorodnych technikach odręcznych oraz zgłębiania wiedzy w obszarze technik cyfrowych poprzez ćwiczenia praktyczne przy wykorzystaniu programów i aplikacji graficznych)
– kultury języka na bazie rozmów indywidualnych oraz obserwacji zachowania w grupie
– umiejętności manualnych i kreatywnego myślenia w obszarze działań plastyczno-technicznych podczas przeglądu przyniesionych prac artystycznych (prace płaskie
w technikach odręcznych wykonane samodzielnie w przeciągu maksymalnie ostatnich dwóch lat należy przynieść w teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem; w ramach badania kandydat może zaprezentować również do trzech prac wykonanych przez siebie dowolnymi technikami przestrzennymi oraz do pięciu prac cyfrowych do zaprezentowania w postaci wydruków
lub w wersji elektronicznej na pendrivie)
– zdolności twórczych w zakresie kreowania koncepcji artystycznych na podstawie zadania polegającego na wykonaniu szkicu projektu artystycznego na zadany w trakcie badania temat
Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

Przed nami coroczne wydarzenie plenerowe dla dzieci i młodzieży.Dyskutowaliśmy nad ...

Czytaj dalej...
Skip to content