Muzyka

Fiu Fiu – zajęcia gordonowskie gr. I

Zajęcia dla dzieci od 4 miesiąca życia do 1,5 r. Rodzice biorą czynny udział w zajęciach.

Metoda E.E. Gordona polega na kształtowaniu wrodzonych predyspozycji muzycznych dziecka. Główną rolę na proces budowania zdolności muzycznych odgrywa środowisko dziecko.  Dziecko, aby wypowiadać się swobodnie muzycznie musi opanować zasób słownictwa muzycznego, czyli nauczyć się wydobywania dzwięków, opanować motywy, frazy muzyczne. Według E.E. Gordona zdolności muzyczne kształtują się do 9 roku życia, a potem się stabilizują.
 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Czas trwania 45 min.

Fiu Fiu – zajęcia gordonowskie gr. II

Zajęcia dla dzieci od 1,5 r. – 3 l. Rodzice biorą czynny udział w zajęciach.

Metoda E.E. Gordona polega na kształtowaniu wrodzonych predyspozycji muzycznych dziecka. Główną rolę na proces budowania zdolności muzycznych odgrywa środowisko dziecko.  Dziecko, aby wypowiadać się swobodnie muzycznie musi opanować zasób słownictwa muzycznego, czyli nauczyć się wydobywania dzwięków, opanować motywy, frazy muzyczne. Według E.E. Gordona zdolności muzyczne kształtują się do 9 roku życia, a potem się stabilizują.
 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Czas trwania 45 min.

Wokal

Zajęcia dla dzieci od 6 roku życia. Uczestnicy pracują w kilkuosobowych grupach rówieśniczych. Uczestnicy poznają utwory muzyki rozrywkowej i klasycznej. Sięgamy też do pieśni ludowych naszego regionu, historycznych i patriotycznych. Każdy uczestnik zajęć ma czas na prezentację własnych postępów, rozmowę z prowadzącym i przedstawienie własnych propozycji repertuarowych.

Uczestnicy mają możliwość występów podczas koncertów organizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury.

MDK dysponuje profesjonalnym nagłośnieniem, co ułatwia próby i wpływa na wysoką jakość wykonawczą.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Czas trwania 90 min.

Logorytmika

Zajęcia dla dzieci 3-5 l. Logorytmika polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Głównym celem zajęć jest korygowanie wad mowy i słuchu.  

Zajęcia prowadzone 2 w tygodniu.

Czas trwania zajęć 45 min.

Nauka gry na gitarze - dla początkujących

Zajęcia dla dzieci 8 -14 l. Zajęcia dla początkujących, których celem jest nauka gry na gitarze, poznanie podstawowych zasad muzyki oraz rozwój muzykalności i poczucia rytmu.

Zajęcia prowadzone 2 w tygodniu.

Czas trwania zajęć 45 min.

Skip to content