WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIA

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy, iż mamy wolne miejsca na zajęcia: Języka polskiego („Na start” oraz „Twórcze pisanie”), Wzornictwa oraz Zabaw w teatr.

Chęć zapisu dziecka na zajęcia oraz wszelkie pytania dotyczące wolnych miejsc prosimy wysyłać na e-mail: sekretariat@mdkpruszkow.pl z podaniem:

1) imienia i nazwiska dziecka

2) wieku dziecka

3) nazwy zajęć

4) numeru kontaktowego do rodzica

Opis zajęć

JĘZYK POLSKI NA START

Zajęcia Język polski na start ugruntowuje wiedzę zdobywaną na szkolnych lekcjach języka polskiego, rozbudowuje zasób słownictwa literackiego, poszerza konteksty użycia wyrażeń i trudniejszych sformułowań. Na lekcjach pracuje się nad podstawowymi umiejętnościami użycia języka ojczystego, jak również pracujemy nad zadaniami zleconymi uczniom w edukacji domowej.

JĘZYK POLSKI TWÓRCZE PISANIE

Zajęcia Twórcze pisanie w kreatywny sposób kształtują umiejętność pisania dłuższych wypowiedzi pisemnych wśród uczniów. Zajęcia pobudzają twórcze, metaforyczne myślenie, pozwalają tworzyć i budować zakresy słownictwa wykorzystywanego w pracach pisemnych. Pomaga się uczniów rozwijać piśmiennicze pasje i zainteresowania polszczyzną. 

GRUPY

I grupa (Polski na start) – poniedziałek: 15.45 – 17.15 (wiek 7 – 14 lat)

II grupa (Twórcze pisanie)  – poniedziałek: 17.30 – 19.00 (wiek 14 – 20 lat)

WZORNICTWO 

Zajęcia dla dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat.

Podczas zajęć uczestnicy wykonując praktyczne zadania artystyczne będą zapoznawać się z etapami procesu powstawania wzorów. Program zakłada tworzenie prac poprzez przetwarzanie przeróżnych materiałów oraz przedmiotów z zastosowaniem rozmaitych ręcznych technik plastyczno-technicznych, programów graficznych i tabletów piórkowych przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy z zakresu designu, rozmów o sztuce, kreatywnych i nieszablonowych rozwiązaniach w świecie mody oraz architektury wnętrz.  Uczestnictwo w wieloetapowym procesie z zakresu nowoczesnego projektowania ma służyć wydobyciu z każdego potencjału twórczego, rozwojowi kreatywności, wyobraźni, umiejętności manualnych, a także poszerzeniu wiedzy z zakresu nowoczesnego projektowania i sztuki użytkowej.

GRUPY:

I grupa – wtorek: 16.30 – 18.00

II grupa – wtorek: 18.10 – 19.40

ZAJĘCIA TEATRALNE (GRUPA „ZABAWA W TEATR”)

Zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 8 lat.

Termin: wtorek i czwartek 15:00-16:30

Miejsce zajęć odbywania się zajęć teatralnych: Sala w LO. im. T. Zana

Zapraszamy serdecznie!

Zespół Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie

Przeczytaj także:

ANKIETA

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w ankiecie badania potrzeb edukacyjnych ...

Czytaj dalej...
Skip to content