KONKURSY MDK W WYKAZIE ZAWODÓW PUNKTOWANYCH!!!

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że zgodnie z art. 148 ustawy Prawo oświatowe Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie dokonał skutecznego zgłoszenia organizowanych przez siebie konkursów do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. Osiągnięcia laureatów naszych konkursów mogą być wymienione przez dyrektora na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Zgłoszone przez naszą placówkę konkursy to:

XXVI. Turniej Recytatorski „Fascynacje”,

VII. Konkurs Piosenki Dzieci i Młodzieży „Śpiewaj, nie ziewaj”,

Przegląd Artystyczny z Malarstwa, Grafiki i Wzornictwa DOTYKAM SZTUKI.

Wszystkie zawody mają zasięg powiatowy, co oznacza 1 punkt dla laureatów ww. konkursów za zajęcie I, II, III miejsca. Punktacja przyznawana jest za osiągnięcia indywidualne uczniom szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

kategoria I – uczniowie klas IV – VI,

kategoria II – uczniowie klas VII – VIII.

Wykaz obowiązuje podczas rekrutacji na rok szkolny 2023/ 2024.

Poniżej link do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły – 2023 r. Wykaz prezentuje zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie w całym II etapie edukacyjnym. Konkursy Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie znajdujące się w wykazie umieszczono pod numerami 118, 119 i 120.

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/17133,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-os.html

Wszystkie konkursy zostały objęte honorowym patronatem Pana Krzysztofa Rymuzy Starosty Pruszkowskiego.

Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież z terenu Powiatu Pruszkowskiego do udziału w konkursach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie.

Jolanta Dąbek

Dyrektor MDK

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

W związku z organizowanym w dniu 06.06.2024 wydarzeniem plenerowym KRĘCIOŁY, ...

Czytaj dalej...
Skip to content