INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRACOWNIA KULTURY

Tytuł innowacji pedagogicznej „Pracownia kultury” zaczerpnięto z książki Bogdana Nawroczyńskiego pt. „Życie duchowe. Zarys filozofii kultury”, w której autor najpełniej wyłożył swoje stanowisko pedagoga kultury. Książkę tę autor napisał w latach 1940 – 1941 w okupowanej Warszawie. Była ona przejawem buntu wobec napaści i arogancji najeźdźcy, który innym narodom odmawiał prawa do pisania książek. W ciągu roku powstała książka o sile wewnętrznej człowieka, którego wolna myśl nie cofa się przed poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna, mimo iż została napisana w czasie, „gdy piekło rozpętało się na polskiej ziemi” (B. Nawroczyński, 1947). Dzieło w rękopisie przetrwało okupację, powstanie warszawskie i razem z autorem trafiło do obozu Dulag 121 w Pruszkowie.

Tematem innowacji jest życie wewnętrzne (duchowe), które nie jest sielanką, ale wewnętrznym dramatem, który przydarza się każdemu człowiekowi. Jedynym sposobem przemiany tego dramatu w prawdziwe, dobre i piękne życie są relacje z innymi ludźmi. Współcześnie mamy do czynienia z parodią przestrzeni duchowej, a jest nią przestrzeń wirtualna, która bywa źródłem hejtu i powierzchownego osądu.

W centrum uwagi znalazła się młodzież, która zdaniem twórczyni innowacji bardzo ucierpiała w konfrontacji z pandemią koronawirusa COVID-19. Fakt ten nałożył się na już skomplikowaną rzeczywistość. Adresatami innowacji stała się więc młodzież pruszkowskich liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski.

Miejscem realizacji jest Młodzieżowy Dom Kultury, zlokalizowany przy ul. Tadeusza Kościuszki 41 w Pruszkowie.

Innowacja rozpoczyna się w dniu 7 listopada 2022 r. i ze względu na liczne zadania kończy w czerwcu 2023 r.

Do zadań innowacji należą: inauguracja, wykłady naukowe połączone z zadawaniem pytań, badanie ewaluacyjne, film z przebiegu innowacji pt. „Polowanie na życie duchowe”, seminarium oraz koncert kończące innowację.

Jolanta Dąbek

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

Przeczytaj także:

ANKIETA

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w ankiecie badania potrzeb edukacyjnych ...

Czytaj dalej...
Skip to content