INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRACOWNIA KULTURY – WYKŁAD

Istnieje kilka powodów uzasadniających celowość realizacji innowacji pedagogicznej „Pracownia kultury”.
Jednym z nich jest przywrócenie zbiorowej świadomości dorobku pedagogicznego Bogdana Nawroczyńskiego. Introcepcja jego poglądów do innowacji pedagogicznej zawiera głęboki sens, ponieważ wniósł on wielki wkład w rozwój polskiej myśli pedagogicznej, w szczególnie wytrwały sposób propagując uprawianie pedagogiki naukowej wśród nauczycieli.
To nie przypadek, że jego twórczość dała asumpt do opracowania innowacji o charakterze naukowym z zakresu pedagogiki i filozofii kultury, a jej odbiorcami są nauczyciele, pedagodzy i młodzież.

Zgodnie z przyjętymi celami, innowacja pedagogiczna „Pracownia kultury” powinna stanowić źródło wiedzy oraz inspiracji do dalszej działalności.

„Bogdan Nawroczyński w swej bogatej twórczości zajął się również zagadnieniem ideału osobowego nauczyciela. Nazwany przez Wincentego Okonia <<nauczycielem nauczycieli>> nie tylko przyczynił się do rozwoju pedagogiki jako dziedziny naukowej, ale całym swoim życiem dawał przykład tego, co postulował” (Wędzińska, 2000). Szerząc myśl pedagogiczną propagował wartości tak ważne w procesie wychowania młodego pokolenia, jak świętość, prawda, dobro i piękno. Trzy z nich: prawda, dobro i piękno stanowią imponderabilia innowacji. W świetle poglądów Profesora „świętość” jest częścią składową dobra.

Z równie wielką troską jak o nauczycielach Bogdan Nawroczyński myślał i pisał o młodzieży. Nazywał ją „młodym lasem”, a relację międzypokoleniową „nicią pokoleń”.

„Nowemu pokoleniu przekazuję trud ojców, dziadów i pradziadów. Pragnę, aby wiedziało, co oni kochali, czego pragnęli, o co walczyli. Czy nić się nawiąże? Czy młodzi będą mieli to dziedzictwo nie tylko w pamięci, ale i w sercu? Łatwiej by wyszli z chaosu. Przybyłoby im sił do nowych prac i do nowych bojów” (Nawroczyński, 1966).
Ta wielka wrażliwość na młode pokolenie, nieobojętność na jego przyszłe losy, a także poszukiwanie relacji z nim jest równie bliska sercu autorki innowacji.

Drugi już wykład z całego cyklu spotkań dla młodzieży, 20 grudnia 2022 r. wygłosi Pani prof. dr hab. Małgorzata Przanowska z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Pytajność kultury”.

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

Przed nami coroczne wydarzenie plenerowe dla dzieci i młodzieży.Dyskutowaliśmy nad ...

Czytaj dalej...
Skip to content