NOWE ZAJĘCIA

Serdecznie zapraszamy do zapisów na nowe zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury – TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA .Trening Twórczego Myślenia, nazywany inaczej treningiem pomysłowości czy kreatywności to zajęcia, których idea opiera się na łamaniustereotypów rozumowania. Uczestnicy uczą się generowania oryginalnychpomysłów, nietypowego podchodzenia do problemów, wykorzystywaniawyobraźni i fantazji w pracy umysłowej, szukania nowych, różnorodnychrozwiązań. Zajęcia realizowane będą różnorodnymi […]

WOLNE MIEJSCA

Mamy kilka wolnych miejsc na zajęcia Klubu Mądrych Sów w czwartki godz. 14:30-16:00. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klas I-III, a ich głównym celem jest zainspirowanie uczestników do poszerzania swojej wiedzy z zakresu matematyki i logicznego myślenia. Aby zgłosić chęć uczestnictwa prosimy o wypełnienie deklaracji pobranej z naszej strony internetowej i pozostawienie jej w placówce w […]

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, ZAJĘCIA GORDONOWSKIE są zawieszone do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy, Zespół MDK

INFORMACJA

w związku z urlopem zdrowotnym pani Anny Luizy Juśkiewicz,  zajęcia z ceramiki będą zawieszone na okres od 24 września do 16 października 2020 włącznie. Na zajęcia zapraszamy od 22 października. Za utrudnienia przepraszamy Zespół MDK

ODWOŁANIE ZAJĘĆ

ODWOŁANE ZAJĘCIA

Szanowni Państwo, w dniu 17 września 2020 r. zajęcia wokalne są odwołane. Za utrudnienia przepraszamy. Z wyrazami szacunku Zespół MDK

INFORMACJA

Szanowni Państwo, zajęcia KLUBU MĄDRYCH SÓW oraz SZACHY są zawieszone do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy, Zespół MDK

ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo, prosimy o: 1. Zapoznanie się z procedurami PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W MDK ROK SZKOLNY 2020_2021 2. Potwierdzenie  woli uczęszczania Państwa dziecka na zajęcia, na które dziecko zostało zakwalifikowane  (WYNIKI REKRUTACJI Z DNIA 25 CZERWCA)   Potwierdzenia należy dokonać  w dniach:  1 września 2020 r. – 8 września 2020 r. do godz. 15:00  składając […]

REKRUTACJA – WYNIKI

Informujemy, że zakodowaliśmy imiona i nazwiska dzieci. Sposób kodowania: Krzysztof Nowak ur. 01.06.2019 = KN01-06-2019 Od 1 września 2020 r. do 8 września 2020 r. do godz. 15:00 – należy potwierdzić wolę uczęszczania na zajęcia,  na które kandydat został zakwalifikowany poprzez dostarczenie podpisanego oświadczenia dostępnego poniżej. W przypadku zajęć PLASTYKI i CERAMIKI w momencie składania oświadczenia przypisują […]

REKRUTACJA – NOWE ZAJĘCIA, NOWI UCZESTNICY

27 maja – 9 czerwca 2020 r.   –  wypełnienie formularza w formie elektronicznej Zgodnie z art. 144. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze […]