PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY „DOTYKAM SZTUKI”

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie zaprasza dzieci i młodzież z terenu Powiatu Pruszkowskiego do udziału w Przeglądzie Artystycznym z Malarstwa, Grafiki i Wzornictwa DOTYKAM SZTUKI w roku szkolnym 2022/ 2023.

Przegląd jest wpisany przez Kuratorium Oświaty na oficjalną listę wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych i może być uwzględniany przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły.

I. Założenia przeglądu

  1. Przegląd Artystyczny z Malarstwa, Grafiki i Wzornictwa DOTYKAM SZTUKI powinien stać się konfrontacją indywidualnych spojrzeń na malarstwo, grafikę i wzornictwo, promując możliwości i odrębność ww. dyscyplin oraz ich fundamentalną rolę w procesie twórczego doświadczania.
  2. Przedmiotem przeglądu staną się obrazy, grafika i projekty wzorów (na przedmioty użytkowe lub dekoracyjne) będące rezultatem prac uzdolnionych plastycznie uczniów szkół podstawowych.
  3. Małe dzieła sztuki mogą być zarówno prezentacją tendencji, idei programowych lub efektem kontestacji ich założeń, jak i sposobem autorskiego wyzwalania się z „wpływu otoczenia”. W każdym przypadku „małe dzieło” może stanowić pełnowartościowy fakt artystyczny, a przegląd efektowną ekspozycję prezentującą obecne trendy i kierunki w kategorii „młodej sztuki”.
  4. Temat podstawowy: DOTYKAM SZTUKI, dotykam piękna, wyzwalam kreatywność.
  5. Dobrze widziane będą prace z widocznymi oznakami zainteresowań w dziedzinie sztuk pięknych będące doświadczeniem wyniesionym z wycieczki do muzeum, galerii sztuki, czy spotkania z twórcą.
  6. Warunkiem przystąpienia do przeglądu jest udział w I etapie (szkolnym), a następnie przekazanie do Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie efektu pracy z I etapu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.
  7. Praca powinna być wykonana samodzielnie, według pełnej osobistej koncepcji.
  8. Prace podlegające weryfikacji w wybranej dziedzinie: malarstwo, grafika, wzornictwo powinny być wykonane odręcznie dowolną techniką o wymiarach: A4 lub A3 bez opcji przestrzennej 3D i technik cyfrowych.
  9. Przegląd ma charakter zawodów artystycznych i skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego.
  10. Przegląd składa się z dwóch etapów: I etap – szkolny, II – etap – powiatowy w Młodzieżowym Domu Kultury.

II. Warunki uczestnictwa w przeglądzie szczegółowo określa „Regulamin Przeglądu Artystycznego z Malarstwa, Grafiki i Wzornictwa DOTYKAM SZTUKI w roku szkolnym 2022/ 2023” dostępny na stronie placówki pod adresem https://mdkpruszkow.pl/category/konkursy/

III. Wykaz dokumentów do pobrania ze strony:

a. Regulamin Przeglądu Artystycznego z Malarstwa, Grafiki i Wzornictwa „DOTYKAM SZTUKI w roku szkolnym 2022/2023.

b. Karta zgłoszeniowa uczestnika do Przeglądu Artystycznego z Malarstwa, Grafiki i Wzornictwa DOTYKAM SZTUKI wyróżnionego na I etapie (szkolnym).

c. Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów w zakresie zgody na publikację wizerunku oraz przetwarzania danych osobowych w celu publikacji wyników przeglądu.

Szczegółowy harmonogram Przeglądu znajduje się w regulaminie.

Dane kontaktowe do koordynatora wydarzenia:

Urszula Pacholska

e-mail: upacholska@mdkpruszkow.pl

tel. 22 758 81 28

Przeczytaj także:

ANKIETA

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w ankiecie badania potrzeb edukacyjnych ...

Czytaj dalej...
Skip to content