POMYSŁ NA DZIŚ

KONKURS DLA DZIECI

REGULAMIN  KONKURSU DLA DZIECI „CO MOŻNA ZROBIĆ Z JAJKA?”

ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Kościuszki  41,  05-800 Pruszków, e-mail: sekretariat@mdkpruszkow.pl,  www.mdkpruszkow.pl

CELE KONKURSU

  1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dziecka.

2. Poszukiwanie różnorodnych rozwiązań artystycznych, ciekawych materiałów oraz technik.

WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4 – 15 l. Rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria: 4 – 6 lat

II kategoria: 7 – 9 lat

III kategoria: 10 – 12 lat

IV kategoria: 13 – 15 lat

2. Uczestnik/uczestniczka ma za zadanie wykonać pracę, której głównym bohaterem jest surowe lub ugotowane jajko.

3. Konkurs zakłada wykorzystanie jajka w całości, skorupki, wydmuszki.

4. Rodzic/ opiekun prawny przesyła zdjęcie pracy dziecka poprzez umieszczony na stronie www.mdkpruszkow.pl formularz zgłoszeniowy.

5. Termin i miejsce nadsyłania zdjęć prac: 8 kwietnia 2020 r. godz. 12:00

6. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny 22 759 93 80 w godz. 9:00 – 14:00

7. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektorkę MDK.  

8. Wyniki konkursu oraz szczegóły dotyczące wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronie www.mdkpruszkow.pl do 9 kwietnia 2020 r.

9. Organizator  konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

UWAGI DODATKOWE

  1. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

[contact-form-7 id=”4992″ title=”Konkurs JAJKO”]

Przeczytaj także:
Skip to content