KONGRES MŁODYCH

Celem Kongresu jest integracja młodzieży oraz wymiana poglądów dotyczących rozwoju zainteresowań osób w wieku 16 – 19 l.

Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w panelu dyskusyjnym, warsztatach rozwojowych, itp. Zaplanowaliśmy również warsztat dla nauczycieli – opiekunów grup młodzieżowych.  

PROGRAM KONGRESU MŁODYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w  Kongresie Młodych  prosimy aby nauczyciel/ka – opiekun/ka grupy reprezentującej daną szkołę z województwa mazowieckiego wypełnił/a FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Uczestnicy wypełniają OŚWIADCZENIA (dla każdego/j uczestnika/czki oddzielne). 

Skany wypełnionych druków należy wysłać na adres: ajaworska@mdkpruszkow.pl do 30 października i najpóźniej w dniu Kongresu dostarczyć oryginały druków organizatorom wydarzenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnicy dowiedzą się mailowo lub telefonicznie.

Uczestnictwo w Kongresie Młodych jest bezpłatne.

Miejsce realizacji Kongresu:

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Kościuszki 41, 05- 800 Pruszków

Pytania prosimy kierować na adres: ajaworska@mdkpruszkow.pl

 

 

 

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

Przed nami coroczne wydarzenie plenerowe dla dzieci i młodzieży.Dyskutowaliśmy nad ...

Czytaj dalej...
Skip to content