Zajęcia w MDK – rekrutacja uzupełniająca 3-13 września 2018 r.

Zgodnie z art. 144. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczby wolnych miejsc na zajęcia organizowane w placówce stosuje się następującą punktację:

 

Rodzina kandydatki/a jest objęta opieką ośrodka pomocy społecznej. 3 pkt.
Rodzic/opiekun prawny kandydatki/ka mieszka na terenie powiatu pruszkowskiego i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie lub kandydat/ka pełnoletni/a mieszkający/a na terenie powiatu pruszkowskiego i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. 2 pkt.
Rodzeństwo kandydatki/a, uczestniczyło w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne w zajęciach w tej samej placówce oświatowo-wychowawczej. 1 pkt.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem powiatu pruszkowskiego mogą być przyjęci na zajęcia, o których mowa jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego są wolne miejsca.

Posiadamy następujące wolne miejsca:

 1. Fiu Fiu zajęcia gordonowskie gr I.
 2. Akademia Malucha – zajęcia adaptacyjne
 3. Balet
 4. Zajęcia naukowe gr. II
 5. Plastyka
 6. Zajęcia teatralne gr. I i gr. II
 7. Zajęcia wokalne
 8. Język rosyjski
 9. Język polski

Na następujące zajęcia w tej chwili nie posiadamy wolnych miejsc, można wpisać się na listę oczekujących:

 1. Fiu Fiu zajęcia gordonowskie gr. II
 2. Zajęcia taneczne
 3. Logorytmika gr. I i gr. II
 4. Język angielski
 5. Zajęcia naukowe gr. I
 6. Ceramika
 7. Klub Mądrych Sów – zajęcia matematyczne
 8. Programowanie

Formularz zgłoszeniowy: deklaracja_nowy_uczestnik_2018_2019

Zgłoszenia przyjmujemy od 3 do 13 września br.

Więcej informacji w zakładce PRACOWNIE i PLAN ZAJĘĆ.

 

 

 

Przeczytaj także:
Skip to content