ZAJĘCIA JĘZYK POLSKI -BRAK MIEJSC

Informujemy, że nie mamy już wolnych miejsc na te zajęcia.

JĘZYK POLSKI NA START

Zajęcia Język polski na start ugruntowuje wiedzę zdobywaną na szkolnych lekcjach języka polskiego, rozbudowuje zasób słownictwa literackiego, poszerza konteksty użycia wyrażeń i trudniejszych sformułowań. Na lekcjach pracuje się nad podstawowymi umiejętnościami użycia języka ojczystego, jak również pracujemy nad zadaniami zleconymi uczniom w edukacji domowej.

JĘZYK POLSKI TWÓRCZE PISANIE

Zajęcia Twórcze pisanie w kreatywny sposób kształtują umiejętność pisania dłuższych wypowiedzi pisemnych wśród uczniów. Zajęcia pobudzają twórcze, metaforyczne myślenie, pozwalają tworzyć i budować zakresy słownictwa wykorzystywanego w pracach pisemnych. Pomaga się uczniów rozwijać piśmiennicze pasje i zainteresowania polszczyzną. 

GRUPY

I grupa (Polski na start) – poniedziałek: 15.45 – 17.15 (wiek 7 – 14 lat)

II grupa (Twórcze pisanie)  – poniedziałek: 17.30 – 19.00 (wiek 14 – 20 lat)

Aby dołączyć na zajęcia należy złożyć w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury następujące dokumenty:

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

Przed nami coroczne wydarzenie plenerowe dla dzieci i młodzieży.Dyskutowaliśmy nad ...

Czytaj dalej...
Skip to content