WYNIKI REKRUTACJI NA ROK 2021/2022

Wyniki rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury.

Informujemy, że zakodowaliśmy imiona i nazwiska dzieci. Sposób kodowania: Krzysztof Nowak ur. 01.06.2019 = KN01-06-2019

W terminie od:

1 września  – 5 września 2021 r. do godz. 15:00 – składanie Potwierdzenia woli uczęszczania na zajęcia,  na które kandydat został zakwalifikowany poprzez dostarczenie podpisanego oświadczenia:

Potwierdzenie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia i dotyczy zarówno kandydatów kontynuujących zajęcia oraz nowych.

Dodatkowo wraz z potwierdzeniem woli należy dostarczyć następujące dokumenty:

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do MDK składa się w terminie 7 dni od podania do publicznej do komisji rekrutacyjnej w sekretariacie MDK.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora MDK odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

Przed nami coroczne wydarzenie plenerowe dla dzieci i młodzieży.Dyskutowaliśmy nad ...

Czytaj dalej...
Skip to content