WYNIKI REKRUTACJI DO MDK 2024/2025

Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy wyniki rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury na rok 2024/2025 . Listy są zakodowane w następujący sposób: Jan Kowalski ur.12.12.2015 , JK12-12-2015.

Przypominamy, że uczestnicy którzy złożyli dokumenty w pre-rekrutacji kontynuują zajęcia w roku szkolnym 2024/2025. Nie ma ich nazwisk na listach przyjętych.

UWAGA!

Kandydaci, którzy zostali przyjęci muszą złożyć potwierdzenie woli w sekretariacie placówki w terminie 24 czerwca -12 lipca 2024.

W dniach  15 lipca -31 lipca 2024 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. W tym terminie można złożyć wniosek w wersji papierowej. Który będzie dostępny na naszej stronie. Zapraszamy do udziału również wszystkich, którzy nie byli na badaniu predyspozycji zainteresowań i uzdolnień kierunkowych.

W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o wypełnienie i dostarczenie druku rezygnacji z zajęć.

Lista kandydatów przyjętych do Młodzieżowego Domu Kultury w roku 2024/2025.

Lista kandydatów nieprzyjętych do Młodzieżowego Domu Kultury w roku 2024/2025.

Lista Rezerwowa Kandydatów do Młodzieżowego Domu Kultury w roku 2024/2025.

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do placówki.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora MDK odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Przeczytaj także:

ANKIETA

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w ankiecie badania potrzeb edukacyjnych ...

Czytaj dalej...
Skip to content