WYNIKI REKRUTACJI DO MDK 2023/2024

Zakodowane Listy kandydatów przyjętych do MDK w roku 2023/2024 zostały umieszczone w budynku Mdk oraz na stronie.

W dniach 26 czerwca-31 lipca 2023 należy dostarczyć do sekretariatu Mdk POTWIERDZENIE WOLI NA ZAJĘCIA, na które kandydat został przyjęty.

Złożenie w terminie Potwierdzenia woli jest warunkiem przyjęcia na zajęcia.

Lista kandydatów przyjętych do Młodzieżowego Domu Kultury w roku 2023/24

Lista kandydatów nieprzyjętych do Młodzieżowego Domu Kultury w roku 2023/24

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do placówki.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora MDK odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Przeczytaj także:
Skip to content