WEBINARY „Reaguj i wspieraj”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z innymi podmiotami rozpoczyna realizację programu Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość. Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.
Program będzie realizowany w formie cyklu 3 webinarów dla rodziców i 3 dla środowiska nauczycieli.

Webinary dla rodziców:

1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii – 21.01.21
2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online 11.02.21 o godzinie 18.00

3. Młodzi użytkownicy Internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego nie domyślamy się czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie? 25.02.21 o godzinie18.00


Webinary dla nauczycieli:

1. Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować? 04.03.21 o godzinie 14.00

2. Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość. 11.03.21 o godzinie 14.00

3. Organizacja procesu wspomagania ucznia ze specjalnymi potrzebami w czasie pandemii. 25.03.21 o godzinie 14.00


Najbliższy webinar, który odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godz. 18:00
będzie dostępny pod adresem:

 YouTube

Przeczytaj także:
Skip to content