WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

zbliżamy się do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20. Poniżej umieszczamy ważne dokumenty:

Jeśli sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury nie posiada w/w dokumentów, po zakończonych zajęciach dzieci powinien odebrać rodzic/opiekun prawny.

Prosimy o zapoznanie się z:

Z wyrazami szacunku

Zespół Młodzieżowego Domu Kultury

Przeczytaj także:
Skip to content