Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 r.

Zgodnie z art. 144. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczby wolnych miejsc na zajęcia organizowane w placówce stosuje się następującą punktację:

 

Rodzina kandydatki/a jest objęta opieką ośrodka pomocy społecznej. 3 pkt.
Rodzic/opiekun prawny kandydatki/ka mieszka na terenie powiatu pruszkowskiego i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie lub kandydat/ka pełnoletni/a mieszkający/a na terenie powiatu pruszkowskiego i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. 2 pkt.
Rodzeństwo kandydatki/a, uczestniczyło w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne w zajęciach w tej samej placówce oświatowo-wychowawczej. 1 pkt.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem powiatu pruszkowskiego mogą być przyjęci na zajęcia, o których mowa jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego są wolne miejsca.

 

Rekrutacja dotyczy następujących zajęć:

Nazwa zajęć Wiek dziecka
Fiu Fiu – zajęcia gordonowskie gr. I od 4 miesiąca do 1,5 r.
Fiu Fiu – zajęcia gordonowskie  gr. II 1,5 r. – 3 l
Akademia Malucha – zajęcia adaptacyjne 1,5 – 3 l.
Balet 3+
Zajęcia taneczne (rytmika połączona z tańcami ludowymi) 3+
Logorytmika gr. I 3 – 4 l.
Logorytmika gr. II 5 – 6 l.
Język angielski 5+

 

Zajęcia naukowe (eksperymenty) gr. I 5+

 

Plastyka 6+

 

Ceramika i rzeźba 6+

 

Zajęcia teatralne gr. I 6+

 

Zajęcia wokalne 6+

 

Klub Mądrych Sów – zajęcia matematyczne 7 – 9 l.

 

Zespół taneczny „Pałacynki” 7+
Zajęcia naukowe (eksperymenty) gr. II

 

8+
Programowanie 8+

 

Język rosyjski 8+

 

Twórcze pisanie gr. I – dla osób mających trudności w pisaniu dłuższych tekstów 10+
Twórcze pisanie gr II – dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w tworzeniu dłużysz tekstów.

Możliwe utworzenie gazetki MDK.

10+
Zajęcia teatralne gr.II 12+

 

 

HARMONOGRAM

 

16.04.2018 do 27.04.2018

Składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach dla obecnych uczestników. Na tym etapie rodzice składają deklaracje w sekretariacie MDK od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 17:00. Dokumenty do pobrania:deklaracja_kontynuacja_2018_2019

07.05.2018

Publikacja list przyjętych w siedzibie MDK.

08.05 – 21.05.2018

Rekrutacja kandydatów – składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca. Na tym etapie rodzice składają wnioski w sekretariacie MDK od poniedziałku do piątku w godz.8:30 – 17:00.Dokumenty do pobrania: deklaracja_nowy_uczestnik_2018_2019

Prosimy zapoznać się z Regulaminem uczestnika zajęć w MDK. REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ

30.05.2018

Publikacja list przyjętych w siedzibie MDK.

03 – 13.09.2018

Rekrutacja kandydatów po terminie. Po wakacjach wiele może się zmienić. Jest to rekrutacja do kół zainteresowań, w których będą wolne miejsca. Lista kół z możliwością zapisania dziecka zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej i zostanie wywieszona w siedzibie MDK.

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

W związku z organizowanym w dniu 06.06.2024 wydarzeniem plenerowym KRĘCIOŁY, ...

Czytaj dalej...
Skip to content