REKRUTACJA – KONTYNUACJA ZAJĘĆ

  • 11 – 20 maja 2020 r.  – KONTYNUACJA ZAJĘĆ –  wypełnienie formularza w formie elektronicznej

  • 25 czerwca 2020 r. – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • Od 1 września 2020 r. do 8 września 2020 r.do godz. 15:00 – Potwierdzenie woli uczęszczania na zajęcia,  na które kandydat został zakwalifikowany poprzez dostarczenie podpisanego oświadczenia:

W przypadku zajęć plastycznych i ceramiki przy złożeniu oświadczenia należy przypisać Uczestnika do konkretnej grupy.

Dokumenty dodatkowe:

Nazwa zajęć
Liczba godzin dydaktycznych


Liczba osób                w grupie
Wiek uczestników Krótki opis zajęć
LOGORYTMIKA 2 razy w tygodniu 45 min. 12 Jedna grupa  3 – 5 l. Zajęcia kształcące ruch całego ciała poprzez zabawę  i ćwiczenia słuchowe, muzyczne, słowne, oddechowe, co wpływa bezpośrednio na ruchy narządów mowy.
„ZABAWY ZE SZTUKĄ” ZAJĘCIA ARCHITEKTONICZNE DLA DZIECI Raz w tygodniu 90 min. 12 Dwie grupy uzależnione od poziomu zaawansowania  6 – 13 l. Podczas zajęć tworzymy ciekawe kompozycje przestrzenne i płaskie dotyczące tematów skupiających się zarówno na architekturze miasta, budynków, różnego rodzaju konstrukcji, krajobrazu, jak i terenów zielonych. Zajmujemy się również projektowaniem wnętrz oraz wykonywaniem do nich dekoracji artystycznych, a także przedmiotów  o praktycznym zastosowaniu.
TANIEC Grupa I – dwa razy w tygodniu po 45 min. Grupa II – dwa razy w tygodniu  w układzie 90 min. i 45 min. 16 Dwie grupy uzależnione od poziomu zaawansowania  4 – 13 l. Zajęcia wspomagają ogólny rozwój dziecka oraz wpływają pozytywnie na pamięć, szczególnie na pamięć ruchową kształtowaną przez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych.
GITARA Dwa razy w tygodniu po 45 min. 10 Dwie grupy uzależnione od poziomu zaawansowania – 8 – 14 l. Zajęcia dla początkujących, których celem jest nauka gry na gitarze, poznanie podstawowych zasad muzyki oraz rozwój muzykalności i poczucia rytmu.
WOKAL Grupa I i II dwa razy  w tygodniu po  45 min. Grupa III dwa razy w tygodniu 90 min. 12 Trzy grupy uzależnione od poziomu zaawansowania 6 – 26 l. Zajęcia grupowe, mające na celu rozwój umiejętności wokalnych i wrażliwości muzycznej z elementami ruchu scenicznego. Praca odbywa się w oparciu o piosenki dziecięce, młodzieżowe i popularne, a zwieńczona jest koncertami.    
ZAJĘCIA TEATRALNE Dwa razy  w tygodniu po                90 min. 16 Dwie grupy uzależnione od poziomu zaawansowania 6 – 16 l. Zajęcia teatralne to nie tylko dobra zabawa. Uczą współpracy, odpowiedzialności, dyscypliny. Rozwijają kreatywność, twórcze myślenie i wyobraźnię. Przygotowują do wystąpień przed większą publicznością. Uczą budowania relacji w grupie i ośmielają. Wprowadzają w tajemniczy świat teatru „od kulis”.  
PLASTYKA Raz w tygodniu 90 min. 12 Dziewięć grup. 6 – 26 l. (jeśli kandydat/ka  nadal się uczy) Przekazywanie wiedzy i działalności praktycznej w dziedzinie sztuk pięknych z wyszczególnieniem plastyki. Pobudzenie wyobraźni, wskazówki techniczno-technologiczne w plastyce. Przygotowanie do egzaminów w szkołach artystycznych.
CERAMIKA Raz w tygodniu 90 min. 10 Pięć grup. 6 – 26 l. (jeśli kandydat/ka nadal się uczy) Wyposażenie  pracowni w profesjonalne narzędzia, materiały, piec umożliwiają stworzenie rzeźby, płaskorzeźby, czy przedmiotów użytkowych na wysokim artystycznym poziomie. Zajęcia wspomagają rozwój manualny, wyobraźnię, motorykę ręki, itp. Przygotowanie do egzaminów w szkołach artystycznych.
JĘZYK ANGIELSKI Raz w tygodniu 90 min. 10 Dwie grupy z podziałem według predyspozycji językowych. 7 – 13 l. Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci mają na celu rozbudzanie zainteresowania językiem obcym.
JĘZYK ROSYJSKI Raz w tygodniu                     90 min. 10 Trzy grupy z podziałem według  predyspozycji językowych. 8 – 19 l. Praca nad wymową, intonacją, akcentem, prawidłowym ułożeniem zdań. Opowieści o tradycjach, kulturze i muzyce Rosji. Zajęcia  w formie dialogów, logicznych zabaw.
JĘZYK POLSKI „TWÓRCZE PISANIE” Raz w tygodniu 90 min. 10 Dwie grupy z podziałem według stopnia zaawansowania. 10 – 20 l. Język polski twórcze pisanie to zajęcia kształtujące wyobraźnię twórczą w zakresie pisania prac w języku polskim oraz poprawność użycia polszczyzny. Pracujemy nad pobudzaniem pomysłów na tematykę prac. Szukamy ciekawych słowotwórczo wyrażeń.
PROGRAMOWANIE Raz w tygodniu             90  min. 7 Trzy grupy z podziałem według stopnia zaawansowania. 7 – 13 l. Zajęcia z programowania to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Podczas zajęć zostaną przedstawione dziecku podstawowe pojęcia z programowania, technologii informatycznej. Stawianie pierwszych kroków w nauce programowania dobrze jest rozpocząć od najmłodszych lat. Na tym etapie kodowanie powinno sprowadzać się do wypracowania pewnego sposobu myślenia o językach kodowania jako ścieżce do celu i sposobie wyciągania logicznych wniosków.  
ZAJĘCIA NAUKOWE Raz w tygodniu             90 min. 10 Cztery grupy z podziałem według stopnia zaawansowania. 5 – 14 l. Zajęcia pozwalające uczestnikom na zgłębienie najciekawszych zagadnień nauk przyrodniczych.
SZACHY DLA POCZĄTKUJĄCYCH Raz w tygodniu             90 min 10 Jedna grupa. 7 – 9 l.  Zajęcia mają na celu wspomaganie kształcenia cech osobowości, charakteru, umiejętności poznawczych. Kształtowania twórczej aktywności dzieci i młodzieży, myślenia przyczynowo – skutkowego oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Ćwiczenie koncentracji, pamięci i uwagi, logicznego myślenia i cierpliwości.
ZAJĘCIA GORDONOWSKIE Raz w tygodniu             45 min 15 Dwie grupy 4 m. – 3,5 l. Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, zajęcia gordonowskie zgodne z założeniami MLT (Sekwencyjnej Teorii Uczenia się Muzyki).
KLUB MĄDRYCH SÓW Raz w tygodniu 90 min. 12 Dwie grupy w siedzibie MDK z podziałem według stopnia zaawansowania 7 –  9 l. Grupa III – 7 – 9 l. – zajęcia                        w Raszynie Głównym celem jest zainspirowanie uczestników do poszerzania swojej wiedzy z zakresu matematyki.     Gry i zabawy logiczne.        
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE „MŁODY INFORMATYK” Raz w tygodniu 90 min. 7 Jedna grupa. 7 – 12 l. Zajęcia „Młody informatyk” kierujemy do dzieci, które chcą dowiedzieć się więcej z dziedziny informatyki. Podczas zajęć dzieci będą poznawały budowę komputera, laptopa oraz innych urządzeń IT. Dzieci poznają także podstawowe oprogramowanie komputerowe. Zajęcia mają na celu zwiększenie zainteresowania dzieci technologiami informacyjnymi, ale także rozwinąć u dzieci kompetencje z zakresu obsługi komputera oraz innych urządzeń.
Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

W związku z organizowanym w dniu 06.06.2024 wydarzeniem plenerowym KRĘCIOŁY, ...

Czytaj dalej...
Skip to content