REKRUTACJA 2021/2022 DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW

REKRUTACJA DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW NA ZAJĘCIA STAŁE W MDK.

Kandydat może uczestniczyć w roku szkolnym w maksymalnie trzech rodzajach zajęć. Jeśli w poprzednim roku uczestniczył w większej liczbie zajęć na wniosku o kontynuacji wybiera tylko trzy. W przypadku wyboru nowych zajęć uczestnicy muszą złożyć wniosek w rekrutacji dla nowych kandydatów. Łączna liczba zajęć nie może przekraczać trzech.

  • 17 maja – 27 maja 2021 r.  – NOWI KANDYDACI – wypełnienie formularza w formie elektronicznej (formularz zostanie udostępniony 17 maja o godz. 12 i zostanie zamknięty 27 maja o 23:59 )
  • 25 czerwca 2021 r.  – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • 1 września  – 5 września 2021 r. do godz. 15:00 – Potwierdzenie woli uczęszczania na zajęcia,  na które kandydat został zakwalifikowany poprzez dostarczenie podpisanego oświadczenia. Potwierdzenie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia.

LISTA ZAJĘĆ STAŁYCH W ROKU 2021/2022

Nazwa zajęćLiczba grup i liczba godzin dydaktycznychWiek uczestnikówKrótki opis zajęć
WZORNICTWODwie grupy,  4 godzinyWiek 10-14 l.Uczestnicy zajęć biorąc udział w aktywnościach twórczych poznają etapy powstawania wzorów użytkowych wykorzystujących zarówno techniki manualne, jak i przy użyciu programów graficznych.
„ZABAWY ZE SZTUKĄ” ZAJĘCIA ARCHITEKTONICZNE DLA DZIECIDwie grupy, 4 godzinyWiek 6 – 12 l.Dzieci uczą się tworzenia prac płaskich oraz przestrzennych tematycznie związanych z architekturą wnętrz oraz krajobrazu. Zgłębiają tajniki rozmaitych technik artystycznych rozwijając w ten sposób zdolności manualne, kreatywność, myślenie abstrakcyjne, a także umiejętność stosowania nieszablonowych
rozwiązań.
ŚPIEWAM I GRAMJedna grupa, 2 godzinyWiek  3 – 5 l.Od najmłodszych lat bardzo ważną dziedziną w rozwoju dziecka jest muzyka, bowiem kształtuje ona i ubogaca jego emocjonalność i osobowość. Pozwala również na redukcję stresu, wpływa na pamięć i pomaga w koncentracji. Badania wykazały że muzyka jest doskonałym narzędziem stymulującym wszechstronny rozwój. Zajęcia umuzykalniające Śpiewam i gram są miejscem, w którym Twoje dziecko będzie rozwijało się poprzez różne formy aktywności muzycznej. Będziemy poznawać wierszyki, powiedzenia i piosenki, będziemy poruszać się do muzyki, tańczyć i klaskać, zagramy na instrumentach i tym, co mamy pod ręką, nauczymy się uważnie słuchać. Będziemy się dobrze bawić z muzyką.
TANIECDwie grupy, 5 godzinWiek  4 – 13 l.Zajęcia wspomagają ogólny rozwój dziecka oraz wpływają pozytywnie na pamięć, szczególnie na pamięć ruchową kształtowaną przez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych.
NAUKA GRY NA GITARZEDwie grupy, 4 godzinyWiek od 8 l.Zajęcia dla początkujących, których celem jest nauka gry na gitarze, poznanie podstawowych zasad muzyki oraz rozwój muzykalności i poczucia rytmu. Gitara dla wytrwałych to zajęcia doskonalące posiadane umiejętności dla uczestników z poprzednich lat. Nazwy grup: Gitara dla początkujących, Gitara dla wytrwałych (kontynuacja).
ZAJĘCIA WOKALNECztery grupy, 8 godzinWiek od 6l.Zajęcia grupowe rozwijające umiejętności wokalne i wrażliwość muzyczną z elementami ruchu scenicznego. Praca odbywa się w oparciu o piosenki dziecięce, młodzieżowe, popularne, a zwieńczone koncertami. To także zajęcia grupowe, przygotowujące uczestników do własnej pracy z głosem, kształtujące poczucie rytmu i wrażliwość muzyczną. Nazwy zespołów wokalnych w ramach zajęć: „TRZY – CZTE – RY”,  „Między dźwiękami”, „Wokalove”, oraz zespół wokalny dla początkujących.  
ZAJĘCIA TEATRALNETrzy grupy, 12 godzinWiek 6 – 15 l.Udział w zajęciach teatralnych umożliwia emocjonalny rozwój dziecka. Pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Pozwala odkryć inny świat, znaleźć motywację do poszukiwania kreatywnych rozwiązań, rozwija wiarę w siebie. Ułatwia prezentację przed większym audytorium, poprawia świadomość artykulacji i poprawność wypowiedzi w życiu codziennym. Głównym celem zajęć teatralnych jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Zajęcia zakończone pokazem/spektaklem dla rodziców i zaproszonych gości, prezentacja efektów pracy na festiwalach i przeglądach twórczości dzieci i młodzieży. Grupy teatralne w ramach zajęć: Zabawa w Teatr (ZwT), Mucha nie siada (MNS), Marzenie Ściętej Głowy (MŚG).
WARSZTATY Z KAMERĄJedna grupa, 2 godzinyWiek 9-14 l.Zajęcia warsztatowe, przygotowujące do konkursów recytatorskich, skoncentrowane na scenicznej interpretacji tekstów literackich, wierszowanych i pisanych prozą, kształtujące umiejętność autoprezentacji. Warsztaty to przede wszystkim praca nad wybranymi przez uczestników tekstami oraz pomoc w dokonywaniu wyboru tekstu. Całoroczna praca poszerza umiejętności, wzbogaca repertuar młodego recytatora, uczy systematyczności i oswaja z prezentowaniem dłuższej wypowiedzi przed większym audytorium oraz przed kamerą. Nazwa własna zajęć: „Warsztaty Wiersz i Proza (WiP)”.
PLASTYKADziewięć grup,                       18 godzinWiek  6,5 – 26 l. (jeśli kandydat/ka  nadal się uczy)Przekazywanie wiedzy i działalności praktycznej w dziedzinie sztuk pięknych z wyszczególnieniem plastyki. Pobudzenie wyobraźni, wskazówki techniczno-technologiczne w plastyce. Przygotowanie do egzaminów w szkołach artystycznych.
RZEŹBA – CERAMIKAPięć grup, 9 godzinWiek 6 – 23 l.Zajęcia rzeźbiarsko ceramiczne, których celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do rozwijania umiejętności i pasji dzieci oraz młodzieży z terenu Pruszkowa i okolic .Pracownia zapewnia specjalistyczne narzędzia i materiały do pracy w glinie z  możliwością zdobienia w różnorodnych technikach  wraz z wypałem w ceramicznym piecu. W atmosferze koleżeńskiej współpracy i artystycznej zabawy uczestnicy zajęć twórczo spędzają czas tworząc oryginalne i niepowtarzalne rzeźby, płaskorzeźby i formy użytkowe.
JĘZYK ANGIELSKIDwie grupy, 4 godzinyWiek  7 – 13 l.Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci mają na celu rozbudzanie zainteresowania językiem obcym.
JĘZYK ROSYJSKITrzy grupy, 6 godzinWiek  8 – 19 l.Praca nad wymową, intonacją, akcentem, prawidłowym ułożeniem zdań. Opowieści o tradycjach, kulturze i muzyce Rosji. Zajęcia  w formie dialogów, logicznych zabaw.
JĘZYK POLSKI „TWÓRCZE PISANIE”Jedna grupa, 2 godzinyWiek 14 – 20 l.Zajęcia Twórcze pisanie w kreatywny sposób kształtują umiejętność pisania dłuższych wypowiedzi pisemnych wśród uczniów. Zajęcia pobudzają twórcze, metaforyczne myślenie, pozwalają tworzyć i budować zakresy słownictwa wykorzystywanego w pracach pisemnych. Pomaga się uczniów rozwijać piśmiennicze pasje i zainteresowania polszczyzną.
JĘZYK POLSKI „NA START”Jedna grupa, 2 godzinyWiek 7-14 latZajęcia Język polski na start ugruntowuje wiedzę zdobywaną na szkolnych lekcjach języka polskiego, rozbudowuje zasób słownictwa literackiego, poszerza konteksty użycia wyrażeń i trudniejszych sformułowań. Na lekcjach pracuje się nad podstawowymi umiejętnościami użycia języka ojczystego, jak również pracujemy nad zadaniami zleconymi uczniom w edukacji domowej.
PROGRAMOWANIETrzy grupy, 6 godzinWiek 7 – 13 l.Zajęcia z programowania to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Podczas zajęć zostaną przedstawione dziecku podstawowe pojęcia z programowania, technologii informatycznej. Stawianie pierwszych kroków w nauce programowania dobrze jest rozpocząć od najmłodszych lat. Na tym etapie kodowanie powinno sprowadzać się do wypracowania pewnego sposobu myślenia o językach kodowania jako ścieżce do celu i sposobie wyciągania logicznych wniosków.  
ZAJĘCIA NAUKOWECztery grupy, 8 godzinWiek 5 – 14 l.Zajęcia polegające na prowadzeniu różnorodnych eksperymentów i obserwacji, wprowadzające najmłodszych w świat nauki, a u starszych poszerzające i utrwalające wiedzę. Dla grupy najstarszej (13-14 lat czyli 7 i 8 klasa) będą to zajęcia przygotowujące do konkursów, egzaminów i rozszerzające zainteresowania naukami przyrodniczymi. Grupy naukowe w ramach zajęć: „Ziemia”, „Powietrze”, „Woda”, „Ogień”.
GRANIE I POZNAWANIETrzy grupy, 6 godzin Wiek 7-15 l.Głównym celem zajęć jest stworzenie dzieciom i młodzieży przyjaznej atmosfery do zwiększania swoich umiejętności i ogólnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Podczas zabawy, gry i rywalizacji uczestnicy zajęć utrwalają i uzupełniała wiedzę, zdobywaną podczas lekcji w szkole.
Grając w planszówki dzieci niepostrzeżenie będą uczyć się historii, geografii, matematyki, ćwiczyć umiejętność czytania i pisania, zapamiętywania oraz liczenia.
LOGIKA I MATEMATYKADwie grupy, 4 godzinyWiek 6 – 10 l. Głównym celem jest zainspirowanie uczestników do poszerzania swojej wiedzy z zakresu matematyki i logicznego myślenia. Zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw matematycznych i logicznych.
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE „MŁODY INFORMATYK”Jedna grupa, 2 godzinyWiek 7 – 13 l.Zajęcia „Młody informatyk” kierujemy do dzieci, które chcą dowiedzieć się więcej z dziedziny informatyki. Podczas zajęć dzieci będą poznawały budowę komputera, laptopa oraz innych urządzeń IT. Dzieci poznają także podstawowe oprogramowanie komputerowe. Zajęcia mają na celu zwiększenie zainteresowania dzieci technologiami informacyjnymi, ale także rozwinąć u dzieci kompetencje z zakresu obsługi komputera oraz innych urządzeń.
Przeczytaj także:
Skip to content