REKRUTACJA 2019/2020

Zgodnie z art. 144. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Proponowane zajęcia:

 1. ZAJĘCIA GORDONOWSKIE
 2. AKADEMIA MALUCHA
 3. LOGORYTMIKA
 4. „ZABAWY ZE SZTUKĄ” – ZAJĘCIA ARCHITEKTONICZNE DLA DZIECI
 5. TANIEC
 6. GITARA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 7. WOKAL
 8. ZAJĘCIA TEATRALNE
 9. PLASTYKA
 10. CERAMIKA
 11. JĘZYK ANGIELSKI
 12. JĘZYK ROSYJSKI
 13. JĘZYK HISZPAŃSKI
 14. JĘZYK POLSKI „NA START”
 15. JĘZYK POLSKI „TWÓRCZE PISANIE”
 16. PROGRAMOWANIE
 17. ZAJĘCIA NAUKOWE
 18. SZACHY DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 19. KLUB MĄDRYCH SÓW
 20. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE „MŁODY INFORMATYK”

Szczegóły:

Kandydaci zamieszkali poza obszarem powiatu pruszkowskiego mogą być przyjęci na zajęcia, o których mowa jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego są wolne miejsca.

KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020:

 • 13 – 24 maja – złożenie w placówce  deklaracji przez kandydatów kontynuujących zajęcia w MDK
 • 27 maja – 7 czerwca – złożenie w placówce wniosku przez nowych kandydatów
 • 10 – 15 czerwca  – udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się  o przyjęcie w placówce w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorkę MDK
 • 19 czerwca – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 2 – 4 września do godz. 12:00 – Potwierdzenie mailowe na adres: rekrutacja@mdkpruszkow.pl  woli uczęszczania na zajęcia,                      na które kandydat został zakwalifikowany. Potwierdzenie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC

 • 9 – 11 września  – złożenie w placówce wniosku
 • 13 – 14 września – udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się       o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorkę MDK
 • 18 września godz. 12:00 – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych
 • 18 września od godz. 12:00 – 19 września do godz. 12:00 potwierdzenie mailowe na adres: rekrutacja@mdkpruszkow.pl  woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany. Potwierdzenie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia
 • od 23 września  – aktualizacja wolnych miejsc,  o przejęciu decyduje dyrektorka MDK

KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020:

 • 13 – 24 maja – złożenie w placówce  deklaracji przez kandydatów kontynuujących zajęcia w MDK
 • 27 maja – 7 czerwca – złożenie w placówce wniosku przez nowych kandydatów
 • 10 – 15 czerwca  – udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w placówce w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorkę MDK.
 • 19 czerwca – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 2 – 4 września do godz. 12:00 – Potwierdzenie mailowe na adres: rekrutacja@mdkpruszkow.pl  woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany. Potwierdzenie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC

 • 9 – 11 września  – złożenie w placówce wniosku.
 • 13 – 14 września – udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorkę MDK.
 • 18 września godz. 12:00 – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych
 • 18 września od godz. 12:00 – 19 września do godz. 12:00 potwierdzenie mailowe na adres: rekrutacja@mdkpruszkow.pl  woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany. Potwierdzenie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia.
 • od 23 września  – aktualizacja wolnych miejsc,  o przejęciu decyduje dyrektorka MDK.
Przeczytaj także:
Skip to content