Zajęcia z komunikacji

LOGIKA I MATEMATYKA

Głównym celem jest zainspirowanie uczestników do poszerzania swojej wiedzy z zakresu matematyki i logicznego myślenia. Zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw matematycznych i logicznych. Wiek 6-10 lat.

GRUPY

I grupa – środa 13:15 – 14:45

II grupa – środa 15:00 – 16:30

III grupa – czwartek 13:15 – 14:45

 
GRANIE I POZNAWANIE

Głównym celem zajęć jest stworzenie dzieciom i młodzieży przyjaznej atmosfery do zwiększania swoich umiejętności i ogólnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Podczas zabawy, gry i rywalizacji uczestnicy zajęć utrwalają i uzupełniała wiedzę, zdobywaną podczas lekcji w szkole.
Grając w planszówki dzieci niepostrzeżenie będą uczyć się historii, geografii, matematyki, ćwiczyć umiejętność czytania i pisania, zapamiętywania oraz liczenia. Wiek 7-15 lat

I grupa – wtorek 15:00-16:30

II grupa – czwartek 15:00 – 16:30

Skip to content