DZIECI MŁODSZE

Zajęcia są finansowane z funduszu Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury i realizowane w przypadku dostępności bazy.
 
ZAJĘCIA GORDONOWSKIE – zawieszone do odwołania
 

Metoda E.E. Gordona polega na kształtowaniu wrodzonych predyspozycji muzycznych dziecka. Główną rolę na proces budowania zdolności muzycznych odgrywa środowisko dziecko.  Dziecko, aby wypowiadać się swobodnie muzycznie musi opanować zasób słownictwa muzycznego, czyli nauczyć się wydobywania dźwięków, opanować motywy, frazy muzyczne. Według E.E. Gordona zdolności muzyczne kształtują się do 9 roku życia, a potem się stabilizują.

GRUPY:

I poniedziałek 14:30 – 15:15 (dla dzieci od 4 do 18 miesiąca)

II poniedziałek 15:30 – 16:15 (od 1, 5 r. do 3 lat) 

 
 
Skip to content