Dla malucha

ZAJĘCIA GORDONOWSKIE – zawieszone do odwołania

Metoda E.E. Gordona polega na kształtowaniu wrodzonych predyspozycji muzycznych dziecka. Główną rolę na proces budowania zdolności muzycznych odgrywa środowisko dziecko.  Dziecko, aby wypowiadać się swobodnie muzycznie musi opanować zasób słownictwa muzycznego, czyli nauczyć się wydobywania dźwięków, opanować motywy, frazy muzyczne. Według E.E. Gordona zdolności muzyczne kształtują się do 9 roku życia, a potem się stabilizują.

GRUPY:

I poniedziałek 14:30 – 15:15 (dla dzieci od 4 do 18 miesiąca)

II poniedziałek 15:30 – 16:15 (od 1, 5 r. do 3 lat) 

LOGORYTMIKA

Zajęcia kształcące ruch całego ciała poprzez zabawę i ćwiczenia słuchowe, muzyczne, słowne, oddechowe, co wpływa bezpośrednio na ruchy narządów mowy. Zajęcia skierowane do dzieci 3 – 5 lat.

poniedziałek i środa 15:30 – 16:15

Skip to content