Powiatowe Lato

 

 

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacją na zajęcia „POWIATOWE LATO” zajmuje się Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez dyrektorkę Młodzieżowego Domu Kultury.
 2. „POWIATOWE LATO” to półkolonie dla dzieci w wieku od 7 do 13 roku życia zamieszkujących powiat pruszkowski, które odbywają się w następujących terminach:

Turnus I    25.06 – 29.06,

Turnus II   02.07 – 06.07,

Turnus III  16.07 – 20.07,

Turnus IV  23.07 – 27.07,

Turnus V   06.08 – 10.08,

Turnus VI  20.08 – 24.08.

 1. Ramowy plan zajęć „POWIATOWEGO LATA”:
 • 08:30 – 09:00 zajęcia świetlicowe,
 • 09:00 – 16:00 zabawy integracyjne, wycieczki (wyżywienie)
 • 16:00 – 17:00 zajęcia świetlicowe
 1. Szczegółowy plan zajęć oraz inne informacje będą podane rodzicom/opiekunom po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną.
 2. O kolejności przyjęcia będą decydować następujące kryteria:
  • Rodzic/opiekun prawny kandydata/ki mieszka na terenie powiatu pruszkowskiego i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie – 4 pkt.
 • Oboje rodzice/ opiekunowie prawni kandydata/ki pracują zawodowo. – 3 pkt.
 • „POWIATOWE LATO” jest jedyną formą zorganizowanego wypoczynku letniego (obóz, kolonie, półkolonie, itp.), z którego kandydat/ka będzie korzystać. – 2
 • Data przyjęcia zgłoszenia – 1 pkt.
 1. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach od 22 do 24 maja 2018 r. w godz. 9:00 – 19:00 w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury Pruszkowie, ul. Kościuszki 41 (wejście do budynku od ul. Chopina). Dokumenty do pobrania:  Karta uczestnika_POWIATOWE_LATO_2018 
 2. Postępowanie komisji rekrutacyjnej odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r.
 3. O wynikach rekrutacji powiadomimy rodziców/opiekunów zgłoszonych dzieci telefonicznie, a także wywiesimy listę w budynku MDK, najpóźniej 5 czerwca.
 4. Po zakwalifikowaniu dziecka na „POWIATOWE LATO” rodzic/opiekun zobowiązany jest do dokonania wpłaty 100 zł (sto złotych, 00/100) na konto 81 1240 6380 1111 0000 5111 7632 najpóźniej do 15 czerwca 2018 r. W tytule przelewu: „imię i nazwisko dziecka, numer turnusu”. Opłata dotyczy wyżywienia, a także przejazdu.
 5. Organizator „POWIATOWEGO LATA” zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 6. Organizator zastrzega, że rezygnacji z turnusu można dokonać najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym razie uiszczona opłata nie zostanie zwrócona. Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

 

Wstępny program: Powiatowe lato – plan

Przeczytaj także:
Skip to content