Poszukujemy osób do zespołu

Czekamy na zgłoszenia osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury.

MDK jest placówką oświatową i w przypadku zatrudniania instruktorów zajęć stosuje zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. , Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

Wynagrodzenie określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Szczegóły naborów:

Zajęcia języka angielskiego

Zajęcia wokalne

Zajęcia teatralne

Zajęcia naukowe

Logorytmika

Zajęcia informatyczne

Zajęcia języka polskiego

Organizacja wydarzeń

 

Przeczytaj także:
Skip to content