POSZUKUJEMY INSTRUKTORKI/A ZAJĘĆ NAUKOWYCH

Dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie  ogłasza nabór na kandydatkę/a na stanowisko instruktorki/a zajęć naukowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41,  dla którego organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski. 

1. Wymagania formalne: 

 • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym 
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczycielki/a – instruktorki/a zajęć  naukowych
 • minimum roczne doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą 

2. Warunki pracy i płacy: 

 • stanowisko: nauczyciel – instruktor zajęć naukowych (eksperymenty, zajęcia przyrodnicze)
 • miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie
 • okres zatrudnienia: wrzesień 2019 – sierpień 2020
 • podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
 • wymiar etatu: 4/18  

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

 • prowadzenie wraz z przygotowaniem merytorycznym zajęć według planu: środa 16:00 – 17:30  (dzieci 5 – 6 lat), środa 17:45 – 19:15 (dzieci 7 – 8 lat),
 • inicjowanie oraz udział wraz z wychowankami w konkursach
 • czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury 

4. Wymagane dokumenty: 

 • życiorys (CV opatrzone zgodą na przetwarzanie danych: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Młodzieżowy Dom Kultury w    Pruszkowie, ul. Kościuszki 41, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez w/w placówkę.”)
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarne, o której mowa w art. 76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) 
Przeczytaj także:
Skip to content