POSZUKIWANY WYCHOWAWCA PÓŁKOLONII

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie ogłasza konkurs na stanowisko wychowawcy półkolonii „Słoneczna pracownia kultury”

Wymagania formalne:

 1. Ukończone 18 lat,
 2. Co najmniej wykształcenie średnie,
 3. Ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku,
 4. Informacja o niekaralności (zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. Przedłożenie wydruku z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym o niefigurowaniu w rejestrze.

Warunki pracy i płacy:

 1. Miejsce wykonywania zlecenia: Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41, 02 – 495 Warszawa,
 2. Okres wykonania zlecenia: 24 – 28 czerwca 2024 r.
 3. Podstawa prawna: umowa zlecenie zawarta na podstawie kodeksu cywilnego,
 4. Realizacja zlecenia w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek -12.00 – 15.30, środa 8.30 – 15.30.
 5. Jednostka rozliczeniowa: godzina zegarowa,
 6. Koszt godziny: do ustalenia podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 7. Łączna liczba zajęć: 21 godzin.
 8. Obowiązki wychowawcy będą realizowane wg następującego dziennego rozkładu zajęć:
  1. poniedziałek – wtorek – wyjście na obiad (12.00 – 14.00), zajęcia grupowej jak: spektakl, projekcja filmowa, (14.00 – 15.30),
  1. środa – wycieczka do Warszawskiego ZOO (8.30 – 15.30),
  1. czwartek – piątek zajęcia grupowej jak: projekcja filmowa, spektakl teatralny (14.00 – 15.30).

Zadania osoby zatrudnionej:

 1. Przesłanie dokumentów (CV wraz opisem doświadczenia zawodowego oraz posiadanych kwalifikacji),
 2. Opieka nad uczestnikami półkolonii w placówce oraz poza nią, zgodnie z dziennym rozkładem zajęć na półkolonii.
 3. Udział wraz uczestnikami półkolonii w: obiedzie, obecność na sali podczas spektaklu i projekcji filmowych, dyskotece, wycieczce do zoo.
 4. Prowadzenie dziennika zajęć.

Termin i sposób składania dokumentów:

 1. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie opisu doświadczenia zawodowego oraz posiadanych kwalifikacji  na adres: dyrektor@mdkpruszkow.pl  do dnia 17 czerwca 2024 r., do godziny 15.00.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które złożą terminowo poprawną dokumentację.

Dodatkowe wymagania wobec dokumentów:

 1.  kandydata/ kandydatki  składa  oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 • Oświadczenie, o którym mowa powyżej może być zawarte w zgłoszeniach w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych zleceniach prowadzonych przez Młodzieżowy Dom Kultury ul. T. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków przez okres najbliższych 3 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 • Wszystkie zgłoszenia  bez powyższej klauzuli  nie będą brane pod uwagę w procesie naboru ofert prowadzonej przez Młodzieżowy Dom  Kultury w Pruszkowie, ul. T. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków i będą usuwane z bazy Administratora.

*właściwe zaznaczyć

Administrator udostępnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO udostępniając klauzule informacyjną w siedzibie lub na stronie: https://mdkpruszkow.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/ochrona-danych-sobowych.html. 

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

W związku z organizowanym w dniu 06.06.2024 wydarzeniem plenerowym KRĘCIOŁY, ...

Czytaj dalej...
Skip to content