Lista przyjętych: z. gordonowskie, Akademia Malucha