JĘZYK HISZPAŃSKI – POSZUKUJEMY INSTRUKTORKI/INSTRUKTORA

 1. Wymagania formalne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie filologia/lingwistyka stosowana w zakresie języka hiszpańskiego z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe magisterskie dowolnego kierunku ze świadectwem państwowego egzaminu nauczycielskiego z języka hiszpańskiego stopnia II
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczycielki/a – instruktorki/a zajęć
 • minimum 2-letnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą

2. Warunki pracy i wynagrodzenia:

 • stanowisko: nauczycielki/a – instruktorki/a zajęć języka hiszpańskiego
 • miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie
 • okres zatrudnienia: wrzesień 2019 – sierpień 2020
 • podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
 • wymiar etatu: 4/18
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem MEN dotyczącym wynagradzania nauczycieli

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie wraz z przygotowaniem merytorycznym zajęć języka hiszpańskiego
 • inicjowanie oraz udział wraz wychowankami w konkursach
 • czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury

3. Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające zapis: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko instruktora przez Młodzieżowy Dom Kultury ul. T. Kościuszki 41,  05-800 Pruszków, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia.”

CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Młodzieżowego Domu Kultury ul. T.    Kościuszki 41,  05-800 Pruszków i będą usuwane z bazy administratora tj. Młodzieżowego Domu Kultury ul. T.    Kościuszki 41,  05-800 Pruszków.

4.  Termin i sposób składania dokumentów:

Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie CV na adres: rekrutacja@mdkpruszkow.pl do 2.08.2019 do godz. 12:00.

Oferty, które wpłyną  po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.

KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDATÓW

 1. Dane  kontaktowe Administratora:  Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury ul. T. Kościuszki 41,  05-800 Pruszków, tel (0-22) 758-81-28, e-mail: sekretariat@mdkpruszkow.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- iod@cbi.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 5. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Młodzieżowego Domu Kultury ul. T. Kościuszki 41,  05-800 Pruszków
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury ul. T. Kościuszki 41,  05-800 Pruszków
 9.  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

W związku z organizowanym w dniu 06.06.2024 wydarzeniem plenerowym KRĘCIOŁY, ...

Czytaj dalej...
Skip to content