HARMONOGRAM BADANIA PREDYSPOZYCJI ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH NA ZAJĘCIA STAŁE 2024/2025

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Harmonogram oraz zasady badania predyspozycji zainteresowań i uzdolnień kierunkowych nowych kandydatów na zajęcia stałe w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie na rok 2024/ 2025.

Badania predyspozycji odbędą się tylko w dniu 25 maja 2024 (sobota) w Młodzieżowym Domu Kultury.

Informację dotyczącą godzin badań predyspozycji prześlemy na adres e-mailowy. Prosimy dodatkowo o sprawdzenie skrzynki ze spamem.

Lp.Nazwa zajęć/ instruktorTerminGodzinaOpis badania predyspozycji
1.Nauka gry na gitarze p. Karol Bonawentura Mieliński

25 maja 2024
sobota
podział na grupy

Kandydaci zostaną poproszeni o zagranie danego fragmentu utworu opartego na tabulaturze. Dodatkowo będzie zbadane poczucie rytmu poprzez nieskomplikowane zadania rytmiczne.
2.Wokal p. Karol Bonawentura Mieliński25 maja 2024
sobotapodział na grupy
Kandydaci zostaną poproszeni o powtórzenie melodii czy wyklaskanie podanego rytmu. Zostanie zbadany ich słuch muzyczny, skala głosu i warsztat wokalny.
3.Przygrywka p. Karol Bonawentura Mieliński 25 maja 2024
sobota
jedna grupaKandydaci zostaną poproszeni o powtórzenie łatwych melodii i nieskomplikowanych wartości rytmicznych. Zostanie sprawdzony ich słuch oraz muzykalność.
4.Rzeźba i ceramika
p. Anna Juśkiewicz
25 maja 2024
sobota

podział na grupy
Kandydat przynosi ze sobą razem trzy prace: z rysunku i rzeźby,
podczas spotkania wykona rzeźbę lub płaskorzeźbę na zadany temat,
rozmowa z kandydatem.
5.Język angielski p. Sebastian Bieniek25 maja 2024
sobota

podział na grupy
Badania predyspozycji zostaną przeprowadzone w formie 20 minutowego testu kompetencji.
 Badanie obejmuje:
– umiejętność poprawnego czytania prostego tekstu.
– powtarzanie wyrazów i prostych zdań.
– umiejętność tworzenia bardzo prostych i krótkich wypowiedzi według wzoru.
– nazywanie elementów na obrazkach.
– reagowanie na proste polecenia.
– znajomość codziennych zwrotów.
– rozumienie ogólnego sensu prostych wypowiedzi pisemnych
– pisanie pojedynczych wyrazów i prostych zdań
– śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek
– umiejętność zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów
– rozumienie ze słuchu (wybranie określonych elementów ze zbioru).
– stosowanie technik języka mówionego, adekwatnych do sytuacji
6.Programowanie p. Sebastian Bieniek25 maja 2024
sobota
 

podział na grupy
Badania predyspozycji zostaną przeprowadzone w formie testu oraz krótkich zadań z komputerem.
7.Plastyka p. Alina Dorada Krawczyk25 maja 2024
sobota

podział na grupy
Spotkanie indywidualne z kandydatem.  
– Rozmowa z kandydatem ( oraz ew. rodzicem) dotycząca motywacji, zaangażowania w osobistą twórczość, powodów i celów uczestnictwa w zajęciach
– Prezentacja dowolnych, wykonanych samodzielnie prac plastycznych z ostatnich dwóch lat.
– Przedstawienie historii działalności lub zabawy w dziedzinie sztuk plastycznych  (min. udział w konkursach).
– Badanie ewentualnych preferencji stylu, techniki lub dziedziny itp.
– W niektórych przypadkach wykonanie małej pracy ołówkiem (materiały zapewnione w MDK na miejscu).
8.Rękodzieło p. Anna Baćmaga25 maja 2024
sobota
podział na grupyBadanie predyspozycji kandydatów na zajęcia rękodzieła w obejmie ocenę ich poziomu:
– zainteresowań artystycznych oraz kultury języka w trakcie rozmów indywidualnych
– umiejętności manualnych i kreatywnego myślenia w obszarze działań plastyczno-technicznych podczas przeglądu przyniesionych prac artystycznych (prace płaskie wykonane samodzielnie w przeciągu maksymalnie ostatnich dwóch lat – do 15 sztuk – należy przynieść w teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem; w ramach badania kandydat może zaprezentować również do 3 prac wykonanych przez siebie dowolnymi technikami przestrzennymi)
– zdolności twórczych w zakresie kreowania koncepcji artystycznych na podstawie zadania polegającego na wykonaniu szkicu projektu artystycznego na zadany w trakcie badania temat
9.Wzornictwo p. Anna Baćmaga25 maja 2024
sobota
Badanie predyspozycji kandydatów na zajęcia wzornictwa obejmie ocenę ich poziomu:
– zainteresowań artystycznych (w tym chęci do wykonywania projektów artystycznych
w różnorodnych technikach odręcznych oraz zgłębiania wiedzy w obszarze technik cyfrowych poprzez ćwiczenia praktyczne przy wykorzystaniu programów i aplikacji graficznych)
– kultury języka na bazie rozmów indywidualnych oraz obserwacji zachowania w grupie
– umiejętności manualnych i kreatywnego myślenia w obszarze działań plastyczno-technicznych podczas przeglądu przyniesionych prac artystycznych (prace płaskie
w technikach odręcznych wykonane samodzielnie w przeciągu maksymalnie ostatnich dwóch lat należy przynieść w teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem; w ramach badania kandydat może zaprezentować również do trzech prac wykonanych przez siebie dowolnymi technikami przestrzennymi oraz do pięciu prac cyfrowych do zaprezentowania w postaci wydruków
lub w wersji elektronicznej na pendrivie)
– zdolności twórczych w zakresie kreowania koncepcji artystycznych na podstawie zadania polegającego na wykonaniu szkicu projektu artystycznego na zadany w trakcie badania temat
10.Akademia Młodych Myślicieli p. Adam Janas25 maja 2024
sobota
jedna grupaPytania otwarte rozpoznające inspiracje i aspiracje poznawcze kandydata.
11.Taniec towarzyski p. Adam Janas25 maja 2024
sobota
podział na grupyĆwiczenia oceniające ogólną sprawność psychomotoryczną.
Pytanie otwarte oceniające motywacje do udziału w zajęciach tańca towarzyskiego.
12.Naukowe p. Lidia Wacławek25 maja 2024
sobota
podział na grupyRozmowa z kandydatem oceniająca motywację do udziału w zajęciach naukowych.
13.Język rosyjski p. Ludmiła Gorajek 25 maja 2024 sobotajedna grupaRozmowa z kandydatem oceniająca motywację do udziału w zajęciach języka rosyjskiego.
14.Język polski p. Edyta Piłat.27 maja 2024 poniedziałekjedna grupaRozmowa z kandydatem oceniająca motywację do udziału w zajęciach języka polskiego.
15.Teatr p. Angelika Olszewska25 maja 2024 sobotapodział na grupyKandydat przedstawia do wyboru:
1. swój ulubiony wierszyk/fragment prozy,
2. przynosi swój „pomysł na scenariusz” – i opowiada o nim,
3. przedstawia etiudę aktorską (bez słów), na dowolnie wybrany temat (propozycje tematów:”mój sen”, „moja wakacyjna przygoda”).
Po krótkiej prezentacji będę miała jeszcze parę pytań/zadań aktorskich, które wynikną z tego, co dziecko przygotuje.
Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

W związku z organizowanym w dniu 06.06.2024 wydarzeniem plenerowym KRĘCIOŁY, ...

Czytaj dalej...
Skip to content